Tillykke til vinderne af Specialeprisen 2022

/files/assets/news/specialeprisen.jpg
29. marts 2023
Af Anne Nimb

Tre specialer slap igennem nåleøjet, da vinderne af årets specialepris, som bliver uddelt i et samarbejde mellem Kforum og Kommunikation og Sprog, blev fundet blandt mere end 30 specialer og overrakt i fredags.

KS og K-Forum modtog en masse spændende specialer om alt fra ligestillingsdebatten, CSR-kommunikation online, om køn i avisernes portrætter, vidensarbejderes tidsmiljø i det hybride arbejdsliv og narrativer om genbrug.

Blandt dem blev der udvalgt otte specialer, der blev overgivet til en jury, der så udvalgte vinderne, som fik overrakt deres priser ved et K-bar arrangement i Pressen/Politikens Hus..

Juryen er Cathrine Holm-Nielsen, forperson i Kommunikation og Sprog, Katrine Grønne, forperson i K1 og direktør i Kongsted+Grønne, Victoria Vest, kommunikationskonsulent ved RUC samt Timme Bisgaard Munk, redaktør ved Kforum.

Gennem specialeprisen vil KS og K-Forum indfange de specialer, som bringer faget videre og formidler, hvordan og hvorfor kommunikation gør en forskel. Vi belønner dem, som er kloge, og modigt indfanger og udfordrer tidsånden som kommunikation. Helt konkret med 10.000,- kroner, blomster og fribilletter.

Tre fremragende specialer slap igennem nåleøjet. De repræsenterer på hver deres måde det ultimative inden for faget lige nu.

1.pladsen Køn Utopi! – En retorisk undersøgelse af det feministiske kønsmanifest som drivkraft for seksuel dannelse på de danske højskoler.

I specialet Køn Utopi! undersøger Kira Skovbo Moser fra Retorik ved Aarhus Universitet, hvordan vi gennem en mere aktivistisk undervisningsform centreret omkring manifestskrivning kan fremme seksuel dannelse blandt unge mennesker på de danske højskoler. Potentielt kan denne seksuelle dannelse herfra brede sig som ringe i vandet i vores samfund, skubbe til vores verdensopfattelser og handlemønstre og på længere sigt skabe kulturelle og strukturelle forandringer for en mere lige verden. Specialet undersøger ikke blot, men udvikler også et nyt manifest til og for seksuel dannelse.

Juryen udtaler:

Non-binære, transpersoner, ciskønnede og heteronormative. Ordene er mange og vi har mange fordomme, vi skal flytte i den nye virkelighed af flydende kønsidentitet. Ergo: Der er brug for seksuel dannelse og nysgerrighed i disse tider, hvor køn og identitet er i spil som aldrig før. Dette speciale går begavet ind i det spil og spiller ud med, hvordan der kan skabes rum og rammer for den dannelsesproces. Det tager et kommunikativt ansvar. Et speciale med et utroligt højt teoretisk niveau, som kobler teori med et højaktuelt og samfundsrelevant emne. En tematik, som ikke blot diskuteres, men hvor der modigt udvikles et produkt og manifest, som vil gøre en forskel. Specialet skaber handling og påvirker holdninger i teori og praksis. Man kan ikke kræve meget mere af et godt K-speciale. Et speciale, som om noget har indfanget året 2022 kommunikativt.

2. pladsen Red Barnets nye CTRL-initiativ – kan kommunikation nedbryde et tabu?

Et speciale om kommunikationens muligheder og udfordringer i relation til emnet om unges begyndende seksuelle tanker om børn.

Specialet er skrevet af Gertrud Scheutz og Rikke Sofie Storgaard ved Strategisk kommunikation og Digitale medier ved Roskilde Universitet og blev bedømt til karakteren 12.

Specialet er et unikt studie af Red Barnets nye initiativ ’CTRL’ fra december 2021 bestående af et website og tilhørende kampagne på de sociale medier Facebook, Instagram og Snapchat. CTRL er udviklet med det formål at give rådgivning til teenagere i alderen 12-18 år, der har seksuelle tanker om mindreårige. På denne måde ønsker Red Barnet at sikre, at de unge får den rette hjælp allerede i en tidlig alder, da det kan medvirke til at forebygge seksuelle overgreb på børn.

Juryen udtaler:

Udgangspunkt var svært. Et svært emne, En svær kampagne i et tabubelagt mørkeland. Her bringer de to specialeskrivere K-faget i spil for at hjælpe Red Barnet. Metoden og tilgangen er en solid caseanalyse med empiri og data, som er svær at indsamle. Det har uden tvivl krævet både gå-på-mod, men også stor stædighed.

De to specialeskrivere kaster sig ud i et samfundsmæssig tabu og viser igennem deres analyse, hvordan kommunikation kan spille en vigtig rolle. Igennem deres begavede analyse og evaluering står Red Barnet med flere og bedre redskaber til forebygge og bekæmpe seksuelle overgreb på børn. Tak for det.

3. pladsen: Samtalesaloner: En ny måde at tale om klimaforandringer på?

Specialet er en praktisk-innovativ undersøgelse af tiltaget samtalesaloner og dets potentialer for samskabende forskningsformidling og retorisk medborgerskab. Specialet er skrevet af Signe Holst og Maria Guldmann ved Retorik på Københavns Universitet og blev bedømt til karakteren 12.

Specialet tager udgangspunkt i den samfundsmæssige problemstilling, at den nuværende offentlige debat om klimaforandringer i Danmark ofte kan virke uoverskuelig, kompliceret at forstå og nedslående at tale med andre om. Derfor undersøger de med dette speciale, om formatet samtalesaloner har potentiale til at forbedre den offentlige debat om klimaforandringer.

Juryen udtaler: Klimakrisen tager til dag for dag. Det er en kæmpe politisk udfordring, som kræver sin kommunikation, så verdensbefolkningen handler hurtigt og rigtigt. Vi K-folk vil gerne gøre en forskel, men hvordan? For noget må gøres i disse altafgørende år, inden det er for sent. Her kommer det begavede speciale os til hjælp ved at undersøge, hvordan samtalesaloner kan være en metode til at skabe retorisk medborgerskab og vække den altafgørende klimabevidsthed og vilje til handling, som er så nødvendigt lige nu lige her. Tak for det og tillykke.

Fusion

Vi tager vores styrker med os

”En af KS’ vigtigste styrker er, at vi kender KS’ernes arbejdsmarked og faglighed. Det vil vi ikke sige farvel til, og derfor skal den nye organisation kunne dække de fagligheder, som KS dækker i dag. KS’erne skal føle sig set i DM, uanset om de kommer med en kommunikations-, sprog- eller marketingbaggrund. Fagligheder, som DM i øvrigt alle har i forvejen,” siger KS forperson Cathrine Holm-Nielsen.

Job og karriere

Skal vi arbejde mere eller skal vi arbejde smartere?

Vi skal ikke hylde at hente børn sent eller at arbejde til sent. Vi skal heller ikke hylde at hente tidligt. Det er ikke alle, der har mulighed for det. Vi skal derimod hylde et arbejdsmarked og en arbejdsplads, hvor der er plads til fleksibilitet og til at arbejde smartere.

KS

Socialdemokraterne har glemt noget vigtigt

I et åbent brev til fremtrædende socialdemokrater minder Akademikerne om de højtuddannedes bidrag til det danske samfund. ”Der er grund til at huske socialdemokraterne på den værdi, akademiske medarbejdere bidrager med, samt betydningen af et højt uddannelsesniveau og nem adgang til uddannelse i det danske samfund,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

Edit page