14. september 2016

Tilfredsheden med AJKS stiger

For anden gang har AJKS – A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog - hyret MSI Research til at lave en omfattende medlemstilfredshedsundersøgelse. Resultatet er tydeligt; medlemmerne bliver mere og mere tilfredse med AJKS. På en skala fra 1-100 får AJKS nu scoren 71.

I kategorien Højt niveau
Med en score på 71 er AJKS nu i kategorien Højt niveau. Formålet med undersøgelsen er at give AJKS et handlingsorienteret vidensgrundlag, så de kan forbedre vilkårene for deres medlemmer – og dermed øge medlemstilfredsheden. Undersøgelsen viser nemlig også, hvor AJKS skal sætte ind for at forbedre medlemmernes tilfredshed. Derfor har de iværksat en større handlingsplan for at forbedre nogle af de parametre, hvor de får lave scores.

Tilfredsheden med at penge fra AJKS udbetales til tiden er med en score på 93 den absolutte topscorer. Det er også værd at fremhæve, at spørgsmålet A-kassens medarbejdere er generelt imødekommende og hjælpsomme får score 78. Spørgsmålet Fremstår som en professionelt drevet a-kasse får score 80.

I alt har 2000 medlemmer af AJKS modtaget spørgeskemaet. Fælles for denne gruppe er, at de har modtaget ydelser fra AJKS i en periode og dermed har været i kontakt med AJKS.

Flere nye tiltag – og endnu flere på vej
AJKS’ selvbetjenings-system er blevet opdateret, så det nu er responsiv og kan bruges på mobiler og tablets. I løbet af oktober lancerer de også helt ny hjemmeside. Men også a-kassens temamøder, der er obligatoriske for ledige og frivillige tilbud, der er gratis for alle medlemmer, bliver der fokuseret på.

KS anbefaler AJKS
KS samarbejder med AJKS og anbefaler alle vores medlemmer at melde sig ind i AJKS, da det er den eneste a-kasse, der er specialister i det arbejdsmarked, som vores medlemmer kender. Det betyder, at AJKS er den a-kasse, der kan give vores medlemmer de bedste tilbud.

Vil du læse mere om AJKS’ kommende frivillige tilbud – eller melde dig ind, så klik her