Tid er kommunikatørernes største udfordring

/files/assets/news/studio-republic-qeij_dhdhgg-unsplash.jpg
8. februar 2023
Af Ask Lehrmann

Ny nordisk rapport beskriver hvad de største udfordringer er for kommunikatører i Norden. KS konsulent Ask Lehrmann holder her rapporten op mod egne erfaringer og de undersøgelser KS selv har, og zoomer ind på et par af de tendenser, som mange af vores medlemmer også oplever.

Der er bare ikke tid til det hele. Tid og travlhed er simpelthen den største udfordring for professionelle kommunikatører i dag.

Det viser den nye rapport fra Mynewsdesk – PR-virksomhed med base i Sverige – som for nylig har udgivet deres 2023 rapport ”State of Nordic PR & Communication”. Gennem trendanalyse, interviews og et spørgeskema, der er besvaret af 450 professionelle kommunikatører, identificerer de en række områder og tendenser, som karakteriserer markedet for PR og kommunikation i 2023.

Rapporten kan hentes her

1. Tid og travlhed er den største udfordring

Det gennemsyrer hele Mynewsdesks rapport, alle vores egne undersøgelser og meget dialog med vores medlemmer, og det kan siges kort: Der er bare ikke tid til det hele.

I rapporten fremhæves det, at 72 % ville ønske de havde bedre tid til at være kreative i deres arbejde. 60 % mener, at den store travlhed, sammen med usikkerheden i det moderne samfund, tager tid væk fra deres arbejde. Og 52 % mener, at alt for mange nye og skiftende KPI’er betyder, at der ikke er fokus på det centrale i en travl hverdag – og at de i øvrigt ikke har tid til det.

I egne undersøgelser ser vi det også: Vores medlemmer har flere arbejdsopgaver end nogensinde før, og flere og nye typer opgaver lander hele tiden på deres bord. De får nye ansvarsområder og arbejdsopgaver, men har ikke altid tid til at efteruddanne sig og dygtiggøre sig indenfor dem. De er i stigende grad ressourcepersoner indenfor digital omstilling, IT, grafik, data og meget andet. Og der er hele tiden nye og skiftende krav til deres arbejde, men uden at der er ret mange opgaver, der forsvinder fra deres skrivebord.

Tid er en ressource i det moderne arbejdsliv, og for kommunikationsfaglige er den måske endnu mere knap end for andre fagligheder. Det kan nemt gå ud over både velfærd, faglig udvikling og kreativitet, hvis det ikke håndteres ordentligt. Derfor må man også kigge efter nye typer løsninger. Eksempelvis kan kunstig intelligens måske være med til at tage noget af tidspresset fra kommunikatørerne, så de kan fokusere på de mange nye strategiske og organisatoriske opgaver. Men rapporten spørger også, om det også vil være en idé at tænke ’less but better’ – og at kommunikatører kunne gøre deres arbejde bedre, hvis der var en kultur, hvor man kunne fokusere på én opgave ad gangen.

2. Store mængder data kræver ikke bare tid, men også strategi

På bare 5 år er mængden af medlemmer i Kommunikation og Sprog, der arbejder med dataindsamling og analyse som en del af deres arbejde, fordoblet. At lave kommunikation og marketing, der er tungt forankret i data, er derfor blevet hverdag for mange. Men det er desværre ikke altid nemt. Det er sjældent et problem at skaffe data – den bliver indsamlet automatisk og i så store mængder, at meget af det aldrig bliver kigget på. Udfordringerne er at have kompetencerne til at behandle og tolke dem, strategien til at få dem analyseret, og den organisatoriske ambition om at handle på dem.

Mynewsdesk-rapporten viser meget af det samme, og pointerer også vigtigheden i at få det gjort. 59 % af deres respondenter giver udtryk for, at det er vigtigere end nogensinde før at vise effekten af PR- og kommunikationsindsatser, men 47 % gør ikke brug af meget af den data de indsamler, og kun 39 % har en dokumenteret strategi for at måle på deres kommunikation. Data og kommunikationsmåling er tungt i fokus – men virkeligheden ude på kontorerne er, at der ikke er tid, organisatorisk velvilje og strategi til at få dataen ud at leve i organisationen.

Rapporten er klar i sine anbefalinger: Start i det små, kom ud af siloen, og vær mere gennemskuelig om hvorfor data indsamles og hvordan den bruges. Det tror vi også er nogle vigtige skridt til at sikre, at kommunikatøren som ’dataansvarlig’ bliver taget seriøst og får skabt resultater.

3. En ny virkelighed stiller nye krav

’Business as Unusual’ var temaet for KS-dagen 2022, med fokus på, at den moderne virkelighed med krise på krise har skabt en ny virkelighed for kommunikatører – både deres opgaver og deres arbejdsmarked. Mynewsdesk-rapporten påpeger, at kommunikation i en konstant krisetid har en lang række konsekvenser: 63 % mener, at krisekommunikation er blevet mere vigtige de seneste år, 61 % mener, at krisekommunikation er blevet en essentiel faglighed, og 60 % mener at det at navigere i en krisekontekst er blevet ”new normal” for kommunikationsfolk.

Men det er ikke kun kriser, der former de nye dagsordener. Det er også bare andre typer udvikling og omskiftelighed i den moderne virkelighed. Diversitet og inklusion, datasikkerhed, stigende skepsis overfor kommunikation og marketing, etik og troværdighed, er bare en håndfuld af de udfordringer, som kommunikatører kæmper med i 2023. Og det er komplekse udfordringer, som ikke kan løses eller behandles hurtigt og simpelt.

Rapporten påpeger dog også, at kommunikationsafdelingerne møder og løfter disse mangfoldige opgaver. At 82 % af respondenterne har planer om at opkvalificere sig indenfor krisekommunikation, at deres virksomheder vil udvikle mere detaljerede kommunikationsplaner, og at man med et solidt strategisk og forudsigende mindset kan og vil imødekomme den nye virkelighed med autencitet og ærlighed.

Og hvis man skal slutte på en positiv note, er det også i høj grad vores oplevelse i KS. Vores medlemmer tager udfordringerne seriøst og opkvalificerer sig til at arbejde i den nye virkelighed. Og på trods af travlhed, kriser og nye typer udfordringer, arbejder de på at sikre gennemsigtighed og inklusion i kommunikationen.

Søger du rådgivning i din karriereudvikling, så husk at du, som medlem af Kommunikation og Sprog, gratis kan booke en samtale hos en af vores karriererådgivere.

KS

KS og DM på vej i fusion

Hvordan varetages KS’ernes interesser – faglige og arbejdslivsmæssige – bedst på langt sigt? Det spørgsmål har KS hovedbestyrelse stillet sig selv, og efter grundige overvejelser foreslår hovedbestyrelsen nu, at KS-medlemmernes interesser bedst varetages gennem en fusion med DM.

Leder i Kommagasinet

Vi skal være visionære på fagets vegne

KS

Give it to us straight…

Hvad mener medlemmerne, at forperson Cathrine Holm-Nielsen skal gøre for KS’erne? Det har vi spurgt om i vores medlemsundersøgelse, og her reflekterer Cathrine over de mange gode råd, I er kommet med.

Edit page