30. august 2016

SU-forringelser svarer til at rydde blomsterbedet, fordi man har fundet en enkelt tidsel

Regeringens helhedsplan er et frontalangreb på det, vi skal leve af i fremtiden.

Regeringen er bestemt ikke på en let opgave med at få enderne til at nå sammen med 2025-planen. Så langt er vi enige.

Vi troede også, at vi var enige om, at Danmarks fremtidige velstand er afhængig af en arbejdsstyrke med et uddannelsesniveau i verdensklasse.

Og vi troede, at vi var enige om, at økonomi og social baggrund ikke må være afgørende for, at unge mennesker kan udfolde deres potentiale og få en uddannelse, som matcher deres evner og ambitioner.

Men med regeringens forslag til en 2025-plan er kæden hoppet af, og vi er – åbenbart – ikke enige om, at i de svære prioriteringsvalg er det vigtigt at sikre reelt lige adgang til et højt uddannelsesniveau for alle.

I stedet kaster regeringen sten på netop dén vej. Det gør den ved at foreslå, at:

  • SU’en nedsættes med en lille femtedel

  • Begrænse SU’en til normeret tid

- Regeringen pakker de notoriske forringelser ind i et angiveligt hensyn til, at SU-systemet skal være ”modstandsdygtigt” over for pres fra udenlandske studerende, at der skal sikres penge til selve uddannelserne og en antagelse om, at SU i længere tid end normeret betyder, at de studerende ikke bliver færdige til tiden. Men det svarer til at rydde blomsterbedet, fordi man har fundet en enkelt tidsel, siger KS-formand, Per Lindegaard Hjorth.

- Det nytter ikke at forringe danske studerendes mulighed for SU for at skærme SU-systemet. Det betyder, at færre vil få mulighed for at få en lang videregående uddannelse og færre vil kunne bryde den sociale arv. Det nytter heller ikke, at det er de studerende, der skal betale for at sikre kvaliteten i et uddannelsessystem, som længe er blevet udsultet. Og hvor man i øvrigt tager flere penge fra de studerende, end man tilfører uddannelserne. Og så synes jeg, det er trist, at man har det syn på de studerende, at de forlænger deres studietid bare for at få mere i SU. Det ved jeg ikke er korrekt.

Per Lindegaard Hjorth påpeger, at der også er forslag, som peger i den modsatte retning:

- SU-lån bliver rentefrie i studietiden, fribeløbet sættes op og der indføres et forhøjet beskæftigelsesfradrag for dimittender i op til 3 år efter afsluttet uddannelse. Men det batter ikke og kan ikke opveje de negative konsekvenser: Det er ikke en løsning, at man kan arbejde mere ved siden af studierne. Allerede i dag er mange studerende voldsomt pressede af også at skulle have meget erhvervsarbejde ved siden af studierne for at få økonomen til at hænge sammen. Så med regeringens forslag kan vi bare se frem til flere stressede studerende og forgældede dimittender. Det skal man vist være Ulla Tørnæs for at kunne se som motiverende for unge, der står over for at skulle vælge om de vil påbegynde en videregående uddannelse eller ej. Og det lover ikke godt for det, vi skal leve af i fremtiden – verdens bedst uddannede arbejdsstyrke.

At en forringelse af SU’en kan medføre lavere social mobilitet og dermed skævhed, er velbelyst. Læs Akademikernes analyse heraf her.

Og læs en studerendes syn på regeringens forslag her.

Læs også: Godt og skidt på pensionsområdet i 2025-planen