29. juli 2015

Studieoptag 2015: Hver fjerde får afslag på kommunikations- og sproguddannelserne

Interessen for kommunikationsfagene er fortsat så stor, at hver fjerde studerende, der har søgt ind på en af uddannelserne, har fået afslag.

Vi har lagt tallene sammen for 18 udvalgte uddannelser inden for kommunikation, sprog og medier på de danske universiteter. 9.722 søgte disse uddannelser i år, og 2.094 er kommet ind. Uddannelser med højt ansøgerantal er for eksempel Retorik på KU, hvor 563 søgte ind og 42 er optaget, Film- og medievidenskab på KU, hvor 671 søgte ind og 99 er optaget. 821 søgte ind på IMK på CBS, hvor adgangskvotienten er 10,2, og her er 160 kommet ind.

På Aarhus Universitet søgte 552 ind på en IVK-uddannelse og 135 kom ind. Her søgte også 391 ind på engelsk og 104 kom ind, og 99 søgte ind på tysk med 30 optagne. Aalborg Universitet optager 167 på Kommunikation og digitale medier (det tidligere Humanistisk Informatik) i henholdsvis Aalborg og København. 795 søgte.

Her er en oversigt over adgangskravet for en række udvalgte kommunikationsuddannelser:

(AO = Alle Optagne)

Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 procent højere end sidste år, svarende til en vækst på 1.118 personer.

Siden 2007 er optaget på de videregående uddannelser øget med 21.606 svarende til 49 pct.
Men tallene dækker også over det faktum, at mange ingen studieplads får.

Hver fjerde person, der har søgt ind på en videregående uddannelse er hverken blevet optaget på deres førsteprioritet eller på en af de andre uddannelser, som de har søgt ind på. Det viser tal fra Den Koordinerede Tilmelding under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som netop er blevet offentliggjort.

To uddannelser sprænger i år skalaen og kræver et karaktergennemsnit på over 12. International Business på Copenhagen Business School er årets topscorer med en adgangskvotient på 12,3. Samme uddannelse krævede sidste år et snit på 12,1.
Det kan lade sig gøre at sprænge 12-skalaen, fordi studenterne fra landets gymnasiale uddannelser har mulighed for at gange deres gennemsnit op, hvis de starter mindre end to år efter deres studentereksamen eller har valgt ekstra højniveau-fag.

I alt har 48 procent af de udbudte uddannelser i år fået flere kvalificerede ansøgninger, end de har studiepladser, og de har derfor en adgangskvotient. På syv procent af uddannelserne kræves et snit på 9,0 eller derover.

Se alle uddannelser>>>