Stort ja til de offentlige overenskomster

21. april 2021

De offentligt ansatte KS’ere har stemt om de nye overenskomster. Og det blev et stort ja. Helt præcist stemte 98,1 % ja.

Stemmeprocenten blev på 30,4 %. Mere end ved overenskomstfornyelsen i 2015, men mindre end i 2018.

Afstemningsresultatet for KS indgår i den samlede afstemning for alle akademikerorganisationer. Og dette resultat blev også et stort ja med i alt 95,5 % ja-stemmer.

Det er ikke alle organisationer, som har stemt ja. Blandt akademikerorganisationerne har Jordemoderforeningen stemt nej, og også udenfor Akademikerne er der nogle få organisationer, som har stemt nej. Men samlet set er der altså opbakning til de nye overenskomster, som dermed for det store flertal – herunder akademikerne - kan træde i kraft pr. 1. april 2021. 
De offentligt ansatte KS’ere får nærmere information direkte pr. mail.