21. december 2016

Statsansatte afbryder samarbejdet med ny minister

De statsansatte stopper samarbejdet med minister for offentlig innovation Sofie Løhde (V), fordi hun bakker op om en uacceptabel arbejdsgiveradfærd – herunder, at de statslige arbejdsgivere skal kunne inddrage de ansattes traditionelle fridage juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag uden lønkompensation.

Efter et møde med den nye minister for offentlig innovation, Sofie Løhde, i denne uge, har de statsansattes fællesudvalg, CFU, besluttet at standse samarbejdet med ministeren. Det betyder blandt andet, at samarbejdet om tre projekter, der blev aftalt ved OK13 og OK15 stopper. Det drejer sig om projekter, der skulle styrke det centrale og lokale samarbejde, en fælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø samt et projekt om samarbejde og tillid.

Årsagen til beslutningen om at stoppe samarbejdet er, at ministeren på et møde tidligere på ugen har demonstreret mangel på vilje til at samarbejde.

Fri jagt på fridagene
På mødet og efterfølgende i en pressemeddelelse meddelte ministeren, at: ”Som minister for offentlig innovation bakker jeg naturligvis op, når de lokale arbejdsgivere tager ansvaret på sig og træffer nogle vanskelige beslutninger om, hvordan der skal prioriteres i deres organisationer”.

”Det betyder på dansk, at der er fri jagt på betalte fridage i ministerier og styrelser. Det er brud på den tradition, der følger af den danske model, hvor så store forandringer er genstand for forhandling mellem de centrale parter,” skriver CFU i den pressemeddelelse, hvor de meddeler, at de stopper samarbejdet.

En af sagens kerner er tre fridage – juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Disse fridage står ikke direkte i overenskomsten, men de er efter organisationernes opfattelse en del af overenskomsten og kan derfor ikke fjernes udenom en overenskomstforhandling. Sagen har været bragt for en voldgift i denne uge og afgørelsen ventes i januar måned.

Sagen med fridagene kommer oven i en række stramninger fra arbejdsgiversiden. Det er en arbejdsgiveradfærd, hvor man:
• begrænser adgangen for tillidsrepræsentanter og faglige organisationer til informationer i forbindelse med afsked og flytning af medarbejdere 
• forsøger at udvide medarbejdernes ansættelsesområde til at være hele landet
• afholder kursus omkring ”Low performeres”, hvor 10 procent af de ansatte fremstilles som dovne
• konsekvent anlægger en ”strammerkurs”, når aftaler og jura skal tolkes • oplever angreb på den betalte frokostpause ved flere styrelser

Formanden bakker op
KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth er ærgerlig over, at det er nået hertil, men bakker 100 % op om, at samarbejdet standses:
”Samarbejdet med staten har igennem flere år været stadig mere anstrengt. Vi har forsøgt at holde dialogen i gang og søgt løsninger på det stigende antal uenigheder. Men det er blevet stadigt sværere at tale samarbejde og fælles projekter ved centrale forhandlinger, når virkeligheden alt for ofte har vist sig at være det modsatte. Og at man uden videre nu bare vil tage de betalte fridage, var dråben. Jeg havde håbet, at Sofie Løhde benyttede lejligheden som ny minister til at slå nye toner an. Det gjorde hun ikke. Det er ærgerligt og frustrerende og det bliver vi nødt til at handle på. Forhåbentlig får det samtidig ministeren til at forstå alvoren og dermed også, at vi igen får skabt grundlag for samarbejdet”, siger han.

Berører ikke det lokale samarbejde
Per Lindegaard Hjorth understreger, at CFU’s reaktion over for ministeren for offentlig innovation ikke direkte berører det lokale samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og ledelser, i samarbejdsudvalg med videre.

”Vi reagerer på den adfærd, vi ser fra staten som arbejdsgivermodpart. Det skal ikke forveksles med, og kommer forhåbentlig heller ikke til at påvirke det gode samarbejde, der er på mange lokale arbejdspladser”.