31. marts 2022

Stærkere fokus på kompetenceudvikling

Investerer du i din faglige udvikling? Gør din arbejdsgiver? Det er vigtigere end nogensinde før at efteruddanne sig som kommunikatør. Faget og dets brede pallette af under-discipliner gennemgår en rivende udvikling, som betyder, at KS’ medlemmer konstant får nye jobfunktioner, stillingstyper og ansvarsområder.

/files/assets/chn-600-1648717985.jpg
Foto Mikal Schlosser

Af Cathrine Holm-Nielsen, forperson i KS

Kommunikatører skal i højere og højere grad fungere som digitale forandringsagenter, hvilket stiller krav til viden om organisationsudvikling og intern kommunikation. De varetager oftere tekniske opgaver med fokus på alt fra hjemmesider og sociale medier til CRM og databehandling, som stiller nye krav til deres IT-faglighed. De bliver oftere projektejere og rådgivere, hvilket stiller nye krav til deres evne til at facilitere og ledelsesrådgive.

Og det er bare en lille del af den altid voksende pallette af opgaver, vores medlemmer står med til hverdag. Det gør det essentielt, at kompetenceudvikling af kommunikatører sker hele arbejdslivet og at den faglige udvikling aldrig stopper.

Desværre har niveauet af efteruddannelse i den danske befolkning været drastisk faldende de sidste par år. Denne tendens gør sig også gældende for KS’ medlemmer. Corona bærer selvfølgelig en del af skylden – men ikke den hele. Vores seneste faglighedsundersøgelse fra 2021, konkluderer, at 47% af vores medlemmer ikke har modtaget efteruddannelse de sidste 3 år overhovedet.

Nu er der så udsigt til, at flere aktører vil være med til at sikre kompetenceudviklingen i samfundet generelt. EU-kommissionen har angivet et mål om, at mindst 60 procent af alle voksne bør deltage i efteruddannelse hvert år inden år 2030 og regeringens reformkommissionen arbejder pt på forslag til en fremtidig struktur for uddannelsesområdet, hvor der lægges desuden op til at få efter- og videreuddannelse til at spille en større rolle i danskernes liv. Og AC er ved at lægge sidste hånd på en undersøgelse blandt medlemsorganisationerne af hvor, hvor meget og i hvilket format der kompetenceudvikles - og med indsigt i hvilke barrierer, der forhindrer at efteruddannelse finder sted.

På kommunikationsområdet er det vigtigt, at kompetenceudviklingen sikres, så kommunikatører fortsat kan komme med højaktuel viden om nye metoder, platforme, værktøjer og kontakter, så virksomhedens brand, kommunikation og marketing fortsat er i topkvalitet. Der er mange muligheder for, hvordan det kan ske, og der er et delt ansvar blandt flere aktører; arbejdsgiverne, universiteterne, fagforeninger, lovgivningen og den enkelte medarbejder.

I KS kommer vi til at følge udmeldinger og forslag fra Reformkommissionen omkring kompetenceudvikling og efter-/videreuddannelse tæt og vil sætte mere fokus på dette vigtige emne i kommende nyhedsbreve. Stay tuned!

Og husk, især hvis du er offentligt ansat (region og kommune), at så åbner kompetencefondene her i april, men overvej allerede nu, hvilke kurser, der kunne være relevante for din kompetenceudvikling. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen her.

Edit page