25. juni 2013

Sprogprisen.dk uddeler sprogroser til godt sproghåndværk

Den gode tekst i sociale medier, den letforståelige hjemmesidetekst og det klart kommunikerede brev eller e-mail skal nu roses og bruges som inspiration for andre.
Sprogprisen bliver uddelt i følgende tre kategorier:

•Årets bedste brev eller e-mail
•Årets bedste hjemmesidetekst
•Årets bedste tekst i sociale medier

Journalist og formand for dommerkomiteen Kurt Strand siger:
- Vi uddeler prisen som belønning for godt sproghåndværk. Godt sprog er ikke kunst eller talent, men evnen til at kommunikere ligetil, så alle forstår, hvad der bliver skrevet. Sprogprisen skal også være med til at støtte den naturlige udvikling af sproget, men det er samtidig vigtigt, at der er nogle fælles regler for den måde, vi kommunikerer på. Ellers risikerer vi til sidst, at vi ikke kan forstå hinanden. Jeg ser mange tekster i dag, som er unødigt besværlige, enten fordi de er knudrede, er dårligt skrevet, eller fordi budskabet drukner i en flom af ord.

Prisen uddeles af Kommunikation og Sprog, sammen med Dansk Kommunikationsforening, Dansk Sprognævn, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, kurtstrand.dk, Modersmål-Selskabet, RetorikMagasinet, sproget.dk og Syntaksis.

Sidste frist for at indstille kandidater er d. 26. august 2013. Prisen overrækkes på Sprogdagen d. 23. september 2013 kl. 16-19 i Kulturstyrelsens lokaler.

Læs mere om indstilling af tekster og tilmelding til arrangementet på Sprogprisen.dk eller på Facebook/Sprogprisen.dk.