10. august 2016

Sproglig mangfoldighed giver styrke

Den internationale oversætterdag fejres igen i år med en konference, hvor der vil blive sat fokus på, hvordan sproglig mangfoldighed giver styrke. Konferencen bliver afholdt på Københavns Universitet Amager (KUA). 

Årets internationale oversætterdag, også kaldet Hieronymusdagen har temaet ”Sproglig mangfoldighed giver styrke”.
Arrangementet er yderst aktuelt, set i lyset af gymnasiereformen og de mange nedskæringer på universiteterne, ikke mindst på humaniora. 

Der vil i løbet af dagen – gennem en blanding af oplæg, workshops, paneldiskussioner, m.m. og med en vifte af engagerede udøvende oversættere, oversættelsesforskere, kulturdebattører– blive diskuteret følgende spørgsmål:
•    Hvilken betydning har oversættelse for sproglig og kulturel mangfoldighed?
•    Hvad mister vi, hvis der ikke er kompetente oversættere inden for de ”mindre” sprog?
•    Hvad vinder samfund, kultur og erhvervsliv ved kompetencer inden for flere sprog?
•    Hvordan styrker vi den sproglige og kulturelle mangfoldighed gennem oversættelse?
•    Hvad mener den brede offentlighed om sproglig mangfoldighed?

Mere information kommer i slutningen af august. Hvis du ønsker at modtage en mail, når der åbnes for tilmeldingen til Hieronymusdagen 2016, så skriv dig op ved at klikke her. Tilmeldingen åbnes 1. september 2016.
Det er gratis at deltage. Hurtig tilmelding tilrådes.