31. maj 2017

Sproglig korrekthed er elastik i metermål

Skal sproget styres eller flyde frit? Dansk er et vigtigt arbejdsredskab for alle KS-medlemmer. ’Derfor vil vi gerne debattere betydningen af sproget og hvor vigtigt det er, om det er korrekt eller ej’, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

De sociale medier, sprogteknologi og kunstig intelligens sætter fart på sprogets udvikling. Hvor meget skal vi styre udviklingen – kan vi i virkeligheden styre den? Bliver det overhovedet nødvendigt at kunne stave korrekt i en tid, hvor teknologien kan rette vores fejl? Hvor alle kommunikerer, og mange skriver, som de nu synes de vil? Hvor ord ændrer betydning, ligegyldigt hvor meget man forsøger at fastholde den oprindelige betydning? Er det vigtigste i virkeligheden bare, at vi kan forstå hinanden?

Det er nogle af de emner som KS sætter til debat på årets folkemøde på Bornholm.  Dansk er nemlig et vigtigt arbejdsredskab for alle, der arbejder med kommunikation og sprog.

’Alle vores medlemmer beskæftiger sig med dansk i et eller andet omfang. Det er grundstammen i vores faglighed,’ siger Per Lindegaard Hjorth.

Titlen er ’Gør vi sproget en bjørnetjenste når vi styre det?’ – og den er med vilje fuld af stavefejl.
’Med titlen vil vi vise, hvordan dansk ofte bliver brugt i dag. Ordet bjørnetjeneste er et pendulord. Det har simpelthen skiftet betydning, fra en meget dårlig tjeneste, til en meget stor tjeneste. Og stavefejlene er også fejl der ofte begås, for eksempel kan mange ikke finde ud af at bruge nutids-r, siger Per Lindegaard Hjorth.

Men hvor meget betyder det, om man skriver det ene eller det andet?
’Det er det, vi gerne vil sætte til debat på folkemødet. Folk går jo op i det. De retter fejl og hidser sig op over, at de unge ikke kan stave. Men hvis en fejl ikke medfører misforståelser, hvor stort er problemet så? Vi kan jo forstå ’inden for’ lige så godt som ’indenfor’. Derimod kan det være uhensigtsmæssigt, hvis ord direkte ændrer betydning. Man kan sige, at sproglig korrekthed er elastik i metermål. Nogle steder kan man godt bøje det, andre ikke’, siger Per Lindegaard Hjorth.

Kommunikation og Sprog’s debat om dansk sprog på årets folkemøde på Bornholm foregår lørdag 17. juni kl. 11.30 – 12.30 i Akademikernes Hus i Allinge. Det hedder L5 og ligger tæt på Kirkepladsen.

I panelet er Per Lindegaard Hjorth, som foruden at være KS-formand også er næstformand i Dansk Sprognævn, Stefan Pal, COO hos Wizkids A/S, Nathalie Camilla Larsen, der er retoriker og Head of Digital hos Lead Agency samt Michael Ejstrup, Forskningschef - Head of Research in Language på DMJX.
Ordstyrer er Helle Solvang, indtil for nylig vært på Sproglaboratoriet på P1.

Efter debatten er der frokost for de KS-medlemmer, der har lyttet med. Hvis du gerne vil med til frokost, tilmelder du dig ved at sende en mail til lhv@kommunikationogsprog.dk