26. januar 2016

Sprogene sejler

Både erhvervslivet og medlemmer af Det Danske Akademi har i Information rejst kritik af den åndelige såvel som den økonomiske fattigdom, som lukningerne af sprogfagene fører til.

”Det nytter ikke at se på sprogfagenes krise i et lukket rum for de videregående uddannelser og erhvervslivet. Resten af uddannelsessystemet, kunst- og kulturlivet og mange andre dele af det danske samfund har også en interesse i, at vores udsyn til verden ikke bliver for smalt og betinget af, hvad der kan betale sig på kort sigt”.

Sådan skriver Dagbladet Information i en leder (26.1.) om uddannelsesministerens forslag om en national strategi for fremmedsprog.
I lederen anvender Information blandt andet facts fra KOM magasinet, som i december bragte en oversigt over sprogfagenes situation på universiteterne.
Ministerens udspil har fået en del opmærksom i medierne. Også Berlingske Tidende, der blandt andet har bragt et debatindlæg (24.1.) fra KS-formand Per Lindegaard Hjorth, som skriver, at en national strategi for fremmedsprog er en vindersag og opfordrer til, at det bliver kortlagt, hvilke sproglige kompetencer der vigtige i Danmark, og som universiteterne bør satse på.