10. maj 2016

Sprog går sammen

Sammenlægning på vej mellem Erhvervssprog fra Aarhus BSS og kultursprogene på Arts. Sammenlægningen skal styrke samarbejdet mellem sprogfagene og sikre et attraktivt miljø for både studerende og forskere i fremtiden.

Et stort forarbejde i de sprogfaglige miljøer er nu mundet ud i et forslag om at sammenlægge de erhvervssproglige uddannelser i fransk, tysk, spansk og engelsk på Aarhus BSS med kultursprogene på Arts.

Sammenlægningen vil skabe Nordens største sprogmiljø, som ikke alene skal styrke samarbejdet mellem sprogfagene, men også sikre et attraktivt miljø for både studerende og forskere i fremtiden. Derudover skal det nye initiativ styrke sprogkompetencerne i erhvervssproguddannelserne og tilknytningen til arbejdsmarkedet.

På sit seneste møde gav universitetets bestyrelse sin klare opbakning til, at de to fakulteter kan fortsætte den igangværende dialog om sprogfagene.

Tanken om at samle sprogfagene har været drøftet igennem længere tid i miljøerne på Arts og Aarhus BSS. Medarbejdere har således i fællesskab udarbejdet et forslag til uddannelsernes indhold, som foreløbig har fået en meget positiv modtagelse af aftagere.
Konkret er tanken, at de kultursproglige og erhvervssproglige uddannelser skal have flere fælles faglige forløb, men at de studerende stadig skal kunne specialisere sig i en erhvervs- og karriereretning; alt efter om de orienterer sig imod f.eks. gymnasiesektoren eller det private erhvervsliv.

Forslaget er nu til drøftelse i de faglige organer på Arts og Aarhus BSS. Den endelige beslutning træffes af bestyrelsen den 14. juni. Hvis der gives grønt lys til sammenlægningen, forventer universitetsledelsen at investere strategiske midler i at konsolidere det nye sprogmiljø i en overgangsperiode.