11. august 2015

Sprog er en nøgle til fremtiden

Da den nye regering tiltrådte i juni modtog uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen et brev fra KS-formand Per Lindegaard Hjorth. Formanden lykønskede den nye minister med udnævnelsen og slog samtidig et slag for fremmedsproguddannelserne på universiteterne, samtidig med at afskaffelsen af translatørbeskikkelsen og dimensioneringen fik et par kritiske ord med på vejen.

Ministeren har nu svaret på Per Lindegaard Hjorths henvendelse. Han bekræfter, at fremmedsprogsuddannelserne er et område, der har hans store interesse.
”Jeg er helt enig i, at fremmedsprogsuddannelserne står over for store udfordringer både hvad angår optag, frafald og ledighed, og det gælder også både de kultursproglige og erhvervssproglige uddannelser.
Jeg er meget opmærksom på, hvilke konsekvenser dimensioneringen kan have for fremmedsprogsuddannelserne og måske især for de mindre regionale udbud. Det samme gælder dimensioneringens konsekvenser for den faglige udvikling inden for et dimensioneret område. Det er vigtigt, at institutionerne har mulighed for at udvikle de udbud, som vi har behov for fremover. Det er bestemt noget, jeg som minister vil kigge nærmere på.
Sprog er en nøgle til fremtiden for såvel den enkelte borger, som for det danske erhvervs- og kulturliv, og det er afgørende, at vi har de sproglige kompetencer, som kræves af en globaliseret verden og af et stadig mere internationaliseret erhvervsliv.
Som ny minister er der meget, der kræver min opmærksomhed, men dette er så bestemt et område, jeg vil vende tilbage til”, skriver ministeren.

KS-formanden er tilfreds med den positive tilgang til sprogområdet, som ministeren giver udtryk for i sit svar:
- Han lover jo ikke noget i svaret, men jeg ser frem til, at der kommer nogle konkrete forslag, som kan rette op i forhold til de problemer, der er skitseret her, siger Per Lindegaard Hjorth.