9. marts 2016

SPARK sparkes i gang nu

Invitation til konferencen SPARK – Samarbejde om et godt psykisk arbejdsmiljø i kommunerne.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev KL og forhandlingsfællesskabet enige om en fælles indsats for at styrke og understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Fra maj 2016 går der for alvor gang i arbejdet. Og det hele skydes i gang med konferencen SPARK = Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne. Konferencen finder sted den 11. april.
Målet med SPARK er at bidrage og forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet.
Dette skal blandt andet ske ved at øge fokus på kerneopgaven – og konsulenter fra SPARK vil gennem samarbejde og dialogarbejde med at identificere, håndtere og forebygge arbejdsmiljøproblematikker.