29. februar 2016

Skal kandidatstuderende optage lån i stedet for SU?

Skal kandidatstuderende optage lån i stedet for SU?
”Jeg er stærk tilhænger af, at det skal være gratis at studere, og at vi skal have SU til det treårige bachelorstudium”.
Læs mere her
Kilde: CBSobserver.dk

Hastighedskrav får studerende til at tvivle på deres fremtid: »Vi får en minimumsuddannelse«
Nu tyder en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet på, at reformen, mod forventning, kan ende med at få studerende til at droppe studierelevante erfaringer fra praktik, udlandsophold eller studiejobs i kampen for at blive færdige til tiden.
læs mere her
Kilde: Politiken.dk
  Er Danmark ved at skyde sig selv i hovedet?
Der er flere gode grunde til at støtte vores danske universiteter i stedet for at ødelægge dem, som vores nuværende regering synes i færd med at gøre. Gennem undersøgelser er det påvist, at både kulturelle og uddannelsesmæssige aktiviteter har det man kalder a small ecological footprint, og at de derfor er mere bæredygtige end job i industrien. Sidstnævnte er arbejdsområder og aktiviteter, der er kendt for at forurene meget.
Læs mere her
Kilde: Universitetsavisen.dk

Fremdriftsreformen risikerer at virke stik mod politikernes hensigt
»Det er jo logisk, at hvis man har spredt sine aktiviteter ud over flere år, hvor man har haft god tid til faglig fordybelse, og så reducerer det fra 7 til 5 år, er der noget, der går tabt«
Læs mere her
Kilde: Politiken.dk