29. marts 2017

Skal du tage en praktik eller løntilskudsstilling? 5 ting du bør spørge dig selv om

Der er mange, både som nyuddannede og senere i deres karriere, der på et tidspunkt står i den situation, at de overvejer en praktik eller løntilskudsstilling. Og der kan være mange gode grunde til at tage en sådan stilling, for det kan nogle gange være det rigtige trin på vejen videre i karrieren. Men der er ting man bør være opmærksom på, inden man tager en sådan stilling – praktisk og karrieremæssigt. Kommunikation og Sprog giver dig her en kort oversigt over en række overvejelser du bør gøre dig, inden du søger en praktik eller løntilskudsstilling.

1.    Forstår du alle de krav der bliver stillet? Der er en lang række lavpraktiske krav man skal leve op til, hvis man er i praktik eller løntilskud, mens man er på dagpenge. For eksempel skal du stadig søge job, du skal få godkendt forløbet med dit jobcenter, og du har i nogle tilfælde mulighed for forskellige typer kompensation. Hvis du på noget tidspunkt er i tvivl, så kontakt din A-kasse eller jobcenter.
2.    Er du klar over hvad dit formål er? Praktik er ikke lønnede stillinger, mens jobtilskud er ansættelser, hvor du i det offentlige får løn svarende til dagpengene og i det private får løn efter forhandling eller overenskomst. Uanset hvad bruger du af din dagpengeret. Du bør derfor tage dem, fordi du har et særligt formål. Er det for at få foden indenfor i en bestemt virksomhed med henblik på en senere ansættelse? Er det for at udvikle en bestemt faglighed, og for at sidde med en bestemt type opgaver? Skriv en liste over de forventninger du har til ansættelsen, inden du søger. Så er du sikker på, at du ikke spilder din tid.
3.    Kan du bruge muligheden til at udfordre dig selv? Praktik og løntilskud har den fordel, at det er tidsbegrænsede ansættelser med mindre konkurrence end traditionelle ansættelser. De er en oplagt mulighed for at få prøvet nogle ting af, som du ellers ville have svært ved. Er der en branche, du godt kunne tænke dig at vide mere om, men er usikker på om er noget for dig? Er der opgaver du kunne tænke dig at prøve kræfter med, men hvor du er usikker på, om det er noget du vil arbejde med på sigt? Selv hvis praktikken ikke munder ud i en ansættelse, vil du kunne gå videre i din jobsøgningsproces en smule mere afklaret.
4.    Har du fået godkendt og afklaret dine og virksomhedens forventninger? Virksomheder bruger praktikker og løntilskud meget forskelligt, og har meget forskellige forventninger til forløbet. Nogle steder i det offentlige er der en fast rotation af ledige i praktik eller løntilskud, og chancen for ansættelse bagefter er ikke så store. I mindre private virksomheder er der måske større chance for ansættelse efterfølgende, men man vil til gengæld stå mere alene med sine opgaver, og der er måske mindre chance for at opnå relevante kompetencer. Sørg for at der er match mellem dine forventninger og det virksomheden kan tilbyde, og aftal et detaljeret forløb med dem før du skriver under på noget.
5.    Har du planlagt dit videre jobsøgningsforløb? En praktik eller løntilskud udgør ikke en ordinær ansættelse, og du skal derfor være forberedt på at fortsætte din jobsøgning ved siden af dit arbejde. Sørg for at lægge en plan for, hvordan du kan kombinere din jobsøgning og dine arbejdsopgaver, så det ene ikke står i vejen for det andet. Du bør generelt være klar over, hvad dine fremtidsplaner er: Hvis dit håb er at få en fast stilling i virksomheden, så sørg for at forberede dig på din afsluttende samtale og på at fremhæve dine resultater. Hvis du vil bruge dine erfaringer fra virksomheden fremadrettet, så opdater løbende dit CV med dine nyeste kompetencer.