4. september 2013

Sig ikke bare op

De fleste af os kender det nok: Engang imellem har man bare lydt til at gå ind og sige ”rend og hop” til chefen. For de fleste går det over, men det sker også, at urimelighederne er så omfattende, at der ikke er nogen vej tilbage: Man vil bare sige op.

Men det skal du altså aldrig bare gøre. Ofte er det muligt at forhandle sig til nogle bedre vilkår end du får, hvis du bare selv siger op.

Det viser et eksempel med et KS-medlem. Hun havde fået ny chef for nogle måneder siden og efter en række episoder var hun løbet mere og mere sur i jobbet. Det hele kulminerede med et sammenstød med chefen og derefter var der ingen vej tilbage.

Heldigvis ringede hun her til KS, inden hun sagde op. Egentlig mest for bare at høre hvor langt varsel hun havde.
- Beslutningen var taget, da jeg ringede til KS. Jeg havde tænkt mig at sige op og så sygemelde mig, fortæller medlemmet.
- Det slap jeg heldigvis for. KS overtog al kommunikation med virksomheden og det var en stor lettelse for mig. Det har været rigtig rart at slippe for konfrontationen.

Det at virksomheden hørte fra KS og at der kom noget ud af det også er et signal til dem om, at arbejdsmiljøet ikke har været i orden.
I stedet for at hun bare sagde op, blev vi enige med virksomheden om, at hun stadig siger op, men at de udbetaler et beløb, som kompenserer for karantænen i A-kassen, hun er endeligt fritstillet og får feriepenge for den ferie hun har til gode. Der er også blevet taget hånd om, at hun kommer til psykolog via sundhedsordningen.
Medlemmet fratræder endeligt med udgangen af denne måned og er nu på jagt efter et nyt job.