25. juni 2013

Seniorpakkerne er klar

Som led i aftalen om et godt og langt arbejdsliv for alle, ønsker regeringen og Enhedslisten at fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet. Det skal blandt andet ske ved at give seniorer et godt og attraktivt arbejdsliv, hvor der tages hensyn til den enkeltes særlige forudsætninger og ønsker til et godt arbejde, og hvor der sættes fokus på deres arbejdsmiljø og deres særlige kvalifikationer og kompetencer.
På den baggrund lancerer Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse nu seniorpakker, som skal støtte arbejdspladserne i at forbedre seniorernes muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet. Pakkerne kan være med til at sikre ordentlige arbejdsvilkår - en væsentlig forudsætning for at kræve, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet.

Indholdet i seniorpakken er udviklet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og Akademikerne har også deltaget i arbejdet.

En seniorpakke er en startpakke, som på 3-6 måneder tilfører arbejdspladsen ressourcer til at fastholde de erfarne medarbejdere og deres kompetencer. Pakken beskriver trin for trin, hvordan ledelse og medarbejder sammen kan afdække behov, muligheder og forventninger. Der kan gives støtte til lønudgifter, kursusudgifter og konsulentbistand i forbindelse med implementering af pakken.

Seniorpakkerne kan søges af alle arbejdspladser med op til 250 ansatte uanset branche og medarbejdernes aldersmæssige og faglige sammensætning. Pakkerne kan søges efter først-til-mølle-princippet.