10. september 2017

Sammenflytning med DJ og AJKS lagt på hylden


DJ og KS har ført forhandlinger om sammenflytning på et lejemål i København. Det har nu vist sig, at KS’ betingelser om, at der skulle opnås adgang til flere og bedre møde- og kursusfaciliteter end dem, vi har i dag, ikke kan opfyldes. KS’ hovedbestyrelse mener derfor ikke, at en huslejestigning på 25 procent i det nye lejemål er forsvarligt og har derfor sagt nej til at flytte sammen med DJ.

Hovedbestyrelsen mener også, at processen i forbindelse med sammenflytningen har vist, at der er så mange udfordringer med at nå til enighed om at dele et fælles domicil, at det er mest sandsynligt, at det først vil være en god løsning, hvis forbundene engang i fremtiden bliver enige om at fusionere.