26. januar 2016

Sådan spiller medier sammen med kultur og samfund

NY BOG: Medialisering: Mediernes rolle i social og kulturel forandring.

Medialisering er et centralt begreb til at forstå mediernes samspil med kultur og samfund. Medierne spiller en stadigt større rolle ingen for stadigt flere områder, lige fra politik til familieliv. I takt hermed ændres betingelserne for menneskers kommunikation og indbyrdes interaktion, ligesom sociale relationer og organisationsformer påvirkes.
Medialisering er en ny bog, der er skrevet af forskere fra KU, RUC, SDU, Aalborg og Aarhus Universitet. Den giver en indføring i medialiseringsteori og viser gennem konkrete analyser, hvordan både massemedier og netværksmedier har bidraget til social og kulturel forandring. Analyserne behandler medialiseringen af idræt, leg, forældreroller, religion, politik, væbnede konflikter og frivillige organisationer.

Medialisering
Stig Hjarvard (red)
Hans Reitzels Forlag
Kr. 300,-