11. januar 2017

Sådan snyder din hjerne dig: 6 forudindtagelser som påvirker dig på dit arbejde

Som mennesker og medarbejdere ser vi gerne os selv som fornuftige og rationelle. Vi ønsker, at de beslutninger vi tager på vores arbejdsplads er grundet i vores faglighed og kritiske tilgang til tingene. Og det passer også langt hen af vejen, men der er en række måder vores hjerne snyder os på, som kan påvirke vores evne til at tage de mest fornuftige valg. Kommunikation og Sprogs karriereafdeling giver dig her eksempler på 6 måder din hjerne kan gå på automatpilot – og hvordan du måske kan undgå det.

1. Strudseeffekten: Undgå ikke problemer og konflikter. Man har som menneske en tendens til ubevidst at ignorere problemer der kan ignoreres, skyde dem foran sig eller omlægge fokus så de ikke spiller en rolle i ens hverdag. På arbejdspladsen kan det betyde, at man til tider ignorerer de svære eller tunge arbejdsopgaver, glemmer at forberede sig til de mere tidskrævende møder, eller ikke arbejder med dårlige arbejdsforhold eller relationer. Men det er vigtigt, både på arbejdet og i privatlivet, at konfrontere problemer når de opstår. Spørg dig selv om der er opgaver eller situationer du bevidst eller ubevidst undgår, og om du ikke har mulighed for at gøre noget ved dem. Enten ved at få opgaverne løst, eller ved at tage en snak med din chef eller kolleger om dem. 

2. Bekræftelses bias: Ignorer ikke blankt information eller kritik, som går imod egen erfaring og intuition. Man har en naturlig tendens til gerne at ville bekræfte sig selv og sine egne overbevisninger. Særligt på arbejdspladsen, hvor man lever af sin faglighed og den viden man bringer til virksomheden, er det vigtigt at stole på at man ved hvad man laver. Men man kan derfor til tider blive irriteret, hvis chefer eller kolleger udfordrer ens tilgang eller metoder, og søge bekræftelse i ens eksisterende holdninger og tilgange blandt kolleger, venner eller andre kilder.
Ofte er det dog sundt at kunne modtage feedback, og kritisk evaluere sine egne holdninger. Vær åben for at du kan tage fejl, og forsøg til tider at søge information som modsiger det din intuition fortæller dig.

3. Konservatisme bias: Gamle og etablerede metoder er ikke nødvendigvis de bedste. Man har en naturlig tendens til at finde tryghed i etablerede arbejdsgange, teknologi og samarbejder. Når man så bliver tvunget til at ændre disse, vil ens første og intuitive reaktion ofte være kritisk: Hvorfor ændre ved noget som virker? Men bare fordi noget virker, betyder det ikke at det er den bedste løsning. Og hvis man ikke udfordrer sine metoder og arbejdsgange, er det svært at vide hvilke der er effektive og hvilke der bare er trygge. Sørg for at være åben overfor nye initiativer og idéer, også selvom de involverer besvær i perioder.

4. Pro innovation bias: Alt der er nyt og spændende er ikke nødvendigvis godt. Man kan modsat også blive fanget i sin entusiasme for at innovere på arbejdspladsen, og ikke stille de nødvendige kritiske spørgsmål: Er det her et område der er nødvendigt at udvikle på? Hvad er de egentlige begrænsninger teknisk, praktisk, tidsmæssigt og økonomisk? Hvilke problemer er det man håber at imødekomme med ændringen? Nogle effektive etablerede strukturer kan være både svære at rykke og besværlige at genopbygge, og bør derfor ikke røres ved ’bare’ for at gøre ting anderledes. Vær klar over hvilket problem der imødekommes med udviklingen, og vær sikker på du ikke bare innoverer for at innovere.

5. Nul-risiko bias: Tør at tage chancer. Mennesker har en tendens til, hvis de bliver stillet over for en række løsninger til et problem, intuitivt at vælge den løsning som ikke involverer nogen grad af risici. Hvis man kan vælge en løsning som er fuldstændig sikker, vil det ofte virke oplagt, selv om det ikke nødvendigvis er den rigtige løsning, eller på sigt skaber de bedste resultater. Sørg for at udfordre dig selv, og spørg dig selv løbende om du vælger en metode fordi det er den bedste, eller fordi det er den nemmeste, eller den du har mest erfaring med. Ofte får man de vigtigste og mest karriereudviklende erfaringer ved ikke at tage den sikre løsning.

6. Bias blind vinkel: Vær generelt opmærksom på dine egne forudindtagelser. Hvor det kan være nemt at fornemme, når andre mennesker er påvirket af deres forudindtagelser. Men man må bare grundlæggende anerkende, at det er sværere både at se og arbejde med sine egne. Op til 85% af mennesker mener de er mindre påvirkede af forudindtagelser end gennemsnittet, og at de selv handler mere logisk end venner og kolleger. Dette kan i nogle tilfælde betyde, at man har større tillid til egen upartiskhed og faglighed end til andres. Sørg hele tiden for at have for øje, hvorfor du tager de beslutninger som du gør, og om de rent faktisk er logisk funderede eller om noget ubevidst påvirker din beslutning.