27. januar 2021

Sådan kommer jeg igennem corona

/files/assets/news/per-teamsmode-credits.jpg

Det er forfærdeligt, at han ikke kan rejse rundt og møde medlemmerne ude i landet, og det er det, han glæder sig allermest til at kunne gøre igen, men lige nu vælger KS-formand Per Lindegaard Hjorth at vende det til noget positivt. ’Selvom jeg ikke ser medlemmerne, så taler jeg faktisk oftere med dem end normalt,’ siger han.

Før corona satte KS-formand Per Lindegaard Hjorth sig i toget et par gange om ugen med kurs mod møder med KS-medlemmer i Aarhus, Odense, Sønderborg, Aalborg eller en femte destination i landet. Det har han i sagens natur ikke kunnet gøre i de seneste mange måneder, og det er noget af det, der er værst ved nedlukningen.

’Det, og så hverdagen med kollegerne på kontoret, hvor det har betydning for både det arbejdsmæssige og det sociale, at man ikke lige kan stikke hovederne sammen. Jeg savner det hele menneske og 1-1 relationen,’ fortæller Per Lindegaard Hjorth, som sidder hjemme ved spisebordet i lejligheden på Østerbro i København og arbejder omkring fire dage om ugen. Desuden tager han cirka en gang om ugen ind på kontoret på Hauser Plads.

Per Lindegaard Hjorth har haft sin hjemmearbejdsplads og de nye mødeværktøjer til at fungere uden problemer fra den første dag.

’Det har jo vist sig, at der er en del ting, der bliver nemmere, når man gør det virtuelt. Møderne bliver effektive, og i mange tilfælde sparer alle parter også transporttid, så noget, der ellers tager flere timer, måske tager en halv time, så jeg tror, at vi alle skal tænke over, hvad der har været af gode ting, som vi kan bruge fremover.’

 ’Der er dog situationer, for eksempel i forbindelse med møder i Repræsentantskabet og i Hovedbestyrelsen, hvor det fungerer bedre, at vi i mødeledelsen sidder sammen, for vi kan få tingene til at glide lettere, også for de øvrige deltagere, der er med virtuelt, når vi kan se hinanden,’ siger han.

Formandens store kontaktflade blandt de aktive medlemmer i for eksempel regionsbestyrelserne har han vedligeholdt ved månedlige virtuelle møder.

’Normalt mødes vi alle et par gange om året, men nu har vi ’set’ hinanden oftere, blandt andet for at diskutere, hvordan vi fortsat kan give medlemmerne nogle gode oplevelser, og det har resulteret i mange virtuelle arrangementer og for eksempel også virtuelle julefrokoster’.

Hjemmearbejdsdagene har Per indrettet ligesom normale dage, så dagen begynder, som den plejer, og så sidder han ved pc’en fra morgen til eftermiddag, afbrudt af en hurtig frokostpause. Resten af tiden går med at lægge puslespil med Pers hustru Pia, og han strikker også stadig flittigt. Men dansen, som er en af de store fritidsinteresser, kan han desværre ikke dyrke, og det er også et savn.

’Jeg bliver så glad i låget af dans og musik, men nu går jeg i stedet tur sammen med alle de andre, der går tur, og det er dejligt at opleve de mange familier, som går sammen. På den måde tænker jeg, at pandemien har haft en positiv effekt, for på en måde er vi kommet tættere på hinanden,’ slutter formanden.

Edit page