24. maj 2016

Sådan får du tjek på din ferie

Da vi kom til maj, kom vi også til et nyt ferieår, der løber til udgangen af april det følgende år. Af hensyn til dig selv, familien, kollegaerne og arbejdspladsen bør du allerede nu gøre dig dine overvejelser om, hvornår du ønsker at afvikle din ferie og du skal være opmærksom på, at det i sidste ende er din arbejdsgiver, som suverænt fastsætter ferien.

Tilrettelæggelse og afvikling af ferie er generelt ikke er emne, som giver anledning til de store problemer på arbejdspladsen, hvis det altså er planlagt i god tid. Det gælder både i forhold til dig selv og chefen men i lige så høj grad mellem dig og dine kollegaer. 
Ferieåret, som går fra 1. maj 2016 til 30. april 2017, består af 5 ugers ferie (svarende til 25 feriedage). Disse 5 ugers ferie opdeles i henholdsvis 3 ugers hovedferie og 2 ugers rest ferie. Hovedferien har du ret til at holde i én sammenhængende periode fra 1. maj 2016 – 30. september 2016. Restferien kan afvikles i hele ferieåret, hvoraf der er ret til at afholde 1 uge i sammenhæng.

Når ferien skal fastlægges er det udgangspunktet, at det sker efter forhandling mellem dig og din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme dine og kollegaernes ønsker.  Det betyder blandt andet, at der skal tages hensyn til ansatte med børn, der ønsker at afholde ferie i skolernes ferieperioder. Når det er sagt skal du være opmærksom på, at det i sidste ende er din arbejdsgiver, som suverænt fastsætter ferien.
Er det således ikke muligt at fastlægge ferien kan din arbejdsgiver derfor varsle din ferie til afholdelse. Hovedferien skal ifølge ferieloven varsles 3 måneder forud for afholdelsen og restferien med 1 måneds varsel. Ferielovens varslingsfrister kan i det enkelte ansættelsesforhold være fraveget, hvorfor der i så fald er aftalt et kortere varsel. Du bør derfor se i din ansættelseskontrakt om det er tilfældet for dig.

Planlæg i god tid
Kan du i fællesskab med kollegaerne finde ud af at dække kontoret i sommerferieperioden og samtidig få alles ønsker til feriens placering opfyldt, så er der større sandsynlighed for, at du får det som du kunne tænke dig. Og det er sikkert alligevel blandt kollegaerne at der er det bedste overblik over, hvem der kan varetage hvilke opgaver når der er fravær.
Giv gerne alternative muligheder for ferieafholdelsen. Hvis du selv kommer med flere måder at få kabalen til at gå op på, er der langt større sandsynlighed for, at du i hvert fald får det – måske ikke på den bedste måde, men så på den næstbedste måde.
Hvis der alligevel viser sig at være er tilbagevendende problemer med planlægningen af ferien kan det måske være en idé med nogle rammer for fastsættelsen af ferien. Drøft det gerne med dine kollegaer inden I går til ledelsen med ønsket om rammer. Jo mere I selv kan bestemme, jo nemmere er det for jer – og såmænd også for ledelsen.