14. november 2017

Så har KS fået ny hovedbestyrelse

/files/assets/news/hb-stor.jpg

Da KS repræsentantskab i lørdags, den 11. november, mødtes i forbundets lokaler i København, var det det første møde i en ny toårig valgperiode. Det er altid lidt mere højtideligt, blandt andet fordi der som regel er hovedbestyrelsesmedlemmer, der slutter og nye hovedbestyrelsesmedlemmer, der træder til.
Sådan var også i år, hvor valghandlingen blev indledt med et enstemmigt genvalg til formand Per Lindegaard Hjorth. Han kunne konstatere, at de målsætninger om orden i økonomien, mere aktivitet og nedsat kontingent for ledige, som han havde sat, da han første gang opstillede for otte år siden er opnået, men at der også er udfordringer, som han gerne vil stå i spidsen for at løfte. Han pegede især på den skærpede konkurrencesituation og rekrutteringen af studerende.

’Jeg glæder mig til at tage fat på en ny valgperiode og til samarbejdet med de mange aktive frivillige som KS heldigvis har, og som sammen med sekretariatet udgør det fundament som KS skal bygge videre på,’ siger formanden.

Hb-medlemmerne Mette Christiansen Barnes og Michaell Møller, begge fra formandens liste Nyt KS, fortsætter i bestyrelsen sammen med Marianne Jessing og Maiken Møller, der er valgt i regionerne. To hidtidige hb-medlemmer, Bibiana Paluszewska og Martin Kristiansen, gik ud af bestyrelse og fik en stor tak med på vejen for deres indsats. Den skulle samtidig udvides med to medlemmer, og det betød, at der skulle vælges fire nye. Det blev Lill Christensen og Cathrine Holm-Nielsen fra Nyt KS, Christina Hjortshøj fra regionerne og Camilla Kristensen fra listen for offentligt ansatte.
Der var genvalg til posterne som kritiske revisorer til Lisbeth Heilesen og Ditte Uno Christensen.

Dagsordenen på repræsentantskabsmødet bød også på beretning for den toårige periode, der er slut nu. Men man ser også fremad, for eksempel på fokusområder for den kommende periode.
Forslag til fokusområder eller strategiske mål for forbundet i perioden 2018/2019 blev vedtaget. Fokusområderne handler om hvervning, fastholdelse af medlemmer og medlemstilfredshed.

Desuden besluttede repræsentantskabet af oprette en konfliktfond samt at ændre forbundets vedtægter på flere områder. Den umiddelbare anledning til ændring af vedtægterne er bestemmelsen vedrørende forbundets mulighed for at indgå kollektive aftaler om forvaltning af medlemmernes ophavsret (for eksempel i regi af Copy-Dan), hvilket har været et krav fra Kulturministeriet. Samtidig har hovedbestyrelsen dog gennemgået vedtægterne i øvrigt og stillede derfor blandt andet forslag om reducering af antallet af repræsentantskabsmøder til ét årligt i efteråret. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der fremover vil blive afholdt en årlig Frivillighedsdag i foråret samt om en ændring i kompetencen til at indgå grænsedragningsaftaler, det vil sige aftaler mellem faglige organisationer om, hvem der overenskomstdækker hvilke uddannelser. Både konfliktfonden og vedtægterne blev vedtaget.

Endelig vedtog repræsentantskabet budget og kontingent for 2018. Budgettet baserer sig blandt andet på en nedsættelse af kontingentet for ledige til 241 kroner om måneden, hvor normalkontingentet er 482 kroner om måneden. Dimittendkontingentet forsvinder samtidig med den konsekvens, at nyuddannede enten betaler fuldt kontingent, fordi de er i job, eller kan søge om nedsat kontingent, fordi de er ledige. Det nedsatte kontingent for ledige ydes for en periode på seks måneder ad gangen. Kontingentet for de studerende blev hævet fra kr. 37 pr. måned til kr. 50 pr. måned. Kontingentændringerne træder i kraft 1. marts.