24. juni 2013

Så er fusionsforberedelserne gået i gang

Arbejdet med at forberede den mulige fusion med Dansk Journalistforbund er nu gået mere konkret i gang. De fem medlemmer, som KS hovedbestyrelsen har valgt som repræsentanter for KS i det fælles koordineringsudvalg med DJ, har nu mødtes for første gang og dermed er arbejdet i gang.
Foruden formand Per Lindegaard Hjorth samt HB-medlemmerne Marianne Jessing, Mette Christiansen og Martin Kristiansen fra hovedbestyrelsen er det kritisk revisor Lisbeth Hejlesen, der repræsenterer KS i udvalget. DJ har sendt sine fem medlemmer af forretningsudvalget.
Hvordan kan vi bedst muligt arbejde med grundlaget for en fusion?  Det spørgsmål blev diskuteret og på baggrund af diskussionen er det nu besluttet at nedsætte tre arbejdsgrupper, der særligt skal se på:

1. Forskellige faglige identiteter nu og i et eventuelt fusioneret forbund
2. Den demokratiske struktur i et eventuelt fusioneret forbund
3. De medlemsrettede aktiviteter og arrangementer der udvikles

De små arbejdsgrupper bliver sammensat af repræsentanter fra hvert forbund.

For KS’ vedkommende kan der både blive plads til medlemmer af og udenfor hovedbestyrelsen.
KS-medlemmerne vil også få muligheder for at deltage i nogle medlemsmøder i løbet af efteråret.

Tidsplan
Tidsplanen med arbejdet følger denne overordnede skitse:

August 2013: De første arbejdsgrupper mødes og deres arbejde følges op af koordinationsudvalget

September 2013: HB-møder i de to forbund med status på arbejdet.

Oktober 2013: Nye arbejdsgrupper nedsættes efter behov og de første medlemsmøder afholdes

November 2013: KS: HB-møde og repræsentantskab samt dialogmøder. DJ: HB møde, TR-stævne og fortsat dialogmøder

December 2013: HB-møder med status på arbejdet samt første rids af det materiale, der skal anvendes ved midtvejsevalueringerne i april og maj på henholdsvis Fagligt Forum og Repræsentantskabsmøde

Januar-februar 2014: De sidste arbejdsgrupper færdiggør deres arbejde

Februar-marts 2014: Resultaterne af arbejdet fremlægges på diverse generalforsamlinger og forberedes endeligt til Fagligt Forum og Repræsentantskabsmøde

April 2014: Fagligt forum i DJ med midtvejsstatus

Maj 2014: Repræsentantskabsmøde i KS med præsentation af midtvejsstatus