19. april 2016

Repræsentantskabsmøde i KS 21. maj 2016

KS holder repræsentantskabsmøde med efterfølgende temadebat den 21. maj 2016 i KS’ lokaler fra kl. 11-17. Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet er i henhold til vedtægten som følger:
1. Valg af dirigent
2. Beretning.
3. Indkomne forslag.
3a: Beslutning om nedsat kontingent for flygtninge
4. Godkendelse af regnskab 2015
5. Eventuelt

Hvis du har forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, skal forslaget sendes ind senest tre uger før mødet til konsulent Kirsten Olsen på mail: kio@kommunikationogsprog.dk.

Du er velkommen til at deltage i temadebatten og repræsentantskabsmødet som gæst. Tilmelding kan ske til direktør John Stolberg på mail: js@kommunikationogsprog.dk.