30. oktober 2019

Repræsentantskabsmøde i KS

KS holder repræsentantskabsmøde med efterfølgende temadebat om interessevaretagelse på kommunikationsområdet lørdag den 16. november.

Det nye repræsentantskab i KS, som er valgt for de kommende to år, træder sammen for første gang lørdag den 16. november.

En af de vigtige opgaver for det nye repræsentantskab er at vælge forbundsformand, samt otte medlemmer og tre suppleanter til hovedbestyrelsen.
Dagsordenen fremgår af KS’ hjemmeside, og her kan du også tilmelde dig. Repræsentantskabsmødet er nemlig åbent for alle medlemmer, også dem, der ikke har stemmeret og derfor er du velkommen til at deltage i repræsentantskabsmødet og temadebatten som gæst. Tilmelding til direktør John Stolberg på mail: js@kommunikationogsprog.dk.

Mødet foregår i forbundets lokaler, Hauser Plads 20, København fra klokken 11:00 til 17:00

Efter selve repræsentantskabsmødet har kommunikationspolitisk udvalg tilrettelagt en proces, hvor repræsentantskabet skal arbejde med interessevaretagelse. Det betyder i denne sammenhæng at udvalget vil bede om repræsentantskabets input til det kommunikationspolitiske felt inden for følgende fire temaer:

1. Respekt for faget
2. Fremtidens kompetencekrav til kommunikatører
3. Værdiskabelse
4. Digitalisering og teknologi

På dagen kommer man som deltager til at folde temaerne ud og får også tid til at arbejde mere i dybden med det emne man er mest optaget af.

Edit page