3. maj 2017

Regeringen vil afskaffe taxametersystemet

Regeringen er klar med sin store reform af fordelingen af penge til de videregående uddannelser. Den nye model skal ifølge Søren Pind gøre op med et system, hvor uddannelser har kunnet spekulere i at øge optaget for på den måde at få flere penge ind.

Med uddannelsesminister Søren Pind (V) i front foreslår regeringen i dag et helt nyt bevillingssystem, der skal fordele pengene til de videregående uddannelser og afskaffe taxametermodellen.

”Det bliver godt, hvis vi kan komme af med taxametersystemet. Det øger den indbyrdes konkurrence mellem universiteterne, det øger optaget for at få flere penge i kassen, og er kritiseret for at svække kvaliteten af uddannelserne ved at lade studerende bestå. Så der er mange gode grunde,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Systemet skaber også urimeligheder mellem universiteternes hovedområder. Nogle får mange penge, andre får få. Der er p.t. tre kategorier, hvor humaniora er lavest.

Den nye model indfører blandt andet et såkaldt kvalitets- og resultattilskud, som skal udgøre ti procent af det samlede beløb, som universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier får. I 2016 lød det på omkring 13 milliarder kroner i alt.

De fulde 10 procent bliver kun udbetalt, hvis de studerende ikke er mere end tre måneder forsinket på både bachelor- og kandidatniveau og hvis dimittendernes ledighed ikke er højere end den erhvervsaktive del af befolkningen generelt.

”Man får større fokus på hurtigt at komme i beskæftigelse og dermed mere fokus på samarbejde mellem universiteter, erhvervsliv og faglige organisationer i aftagerpanelerne. Men når reformen belønner hurtighed og efterfølgende beskæftigelse, bør man samtidig afskaffe fremdriftsreformen og dimensioneringen,” mener Per Lindegaard Hjorth.

Forslaget indeholder en basisbevilling, så uddannelsesområder med problemer ikke bliver skruet ind i en ond spiral.

”Det er godt og det er også godt, at den variable faktor kun udgør 10 procent. Det ødelægger ikke alt, og det ansporer universiteterne til at arbejde med kvalitetsudvikling og erhvervsrelevans, som KS anbefaler.