4. september 2013

Regeringen dropper øremærket barsel til fædre

Regeringspartierne har været splittet i spørgsmålet om øremærket barsel til mænd, og man er nu nået frem til en anden model: Mænd, der tager barsel, får således en bonus på 100 kroner skattefrit om dagen. Det får de, når de har holdt seks ugers barsel og frem til den 12. uge.
Det fremgår ellers af regeringsgrundlaget, at man "vil øremærke op til tre måneder af den betalte barselsperiode til manden", men det går man altså væk fra med denne model. Ifølge politiken.dk’s oplysninger er det særligt den socialdemokratiske top, der på det seneste har fortrudt løftet fra regeringsgrundlaget. Derimod har SF kæmpet for få det gennemført.

- Danske fædre tager i dag kun 7,5 procent af den samlede orlov med barselsdagpenge og det er et stort ligestillingsproblem. Det er nemlig både af hensyn til muligheden for at give familierne en endnu bedre start og af hensyn til ligestillingen, at vi skal have fjernet barriererne for, at fædre tager en større del af orloven, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.
Han understreger samtidig, at en øremærket ret til far til at holde orlov ikke kan stå alene. Hvis der kun øremærkes orlov til fædre ved hjælp af barselsdagpenge, kan det ende med, at familiernes vilkår samlet set bliver forringet, fordi orloven så ganske enkelt ikke holdes.

- Økonomi vil for langt de fleste familier være en mindst lige så væsentlig faktor som en øremærkning. Derfor er det nødvendigt, at der er en ret til løn under fars orlov. De 100 kroner om dagen, som regeringen nu kommer med, er kun et meget lille skridt på vejen, mener formanden.
KS har flere gange foreslået at ændre Funktionærloven, blandt andet på barselsområdet. Funktionærloven sikrer kun kvinder ret til halv løn under barsel. Mænd er sikret ret til barsel, men slet ikke til løn og når lovgivningen er skruet sådan sammen, betyder det i praksis, at det er kvinderne, der tager barselsorlov.

Da Megafon i december spurgte danskerne, var det blot 28 procent af vælgerne, der erklærede sig enige i, at tre måneder af forældres samlede betalte barselsorlov bør øremærkes til mænd, så de tre måneder af orloven ellers bortfalder. Omvendt var 55 procent af vælgerne uenige.