30. september 2020

Referat af generalforsamling i KS Region Syd

/files/assets/news/syd-optimized-credits.jpg

Siden sidste generalforsamling i KS Syd har der både været travlt og stille i regionen. Covid-19 har sat sit præg, men der er gennemført en række arrangementer alligevel.

18 KS-medlemmer var mødt op til generalforsamling i KS Region Syd, der blev holdt den 23. september i Kolding.

Regionen har cirka 440 medlemmer, og de er blevet tilbudt arrangementer som for eksempel: Sproget på SoMe, Sønderborg, Brush-up-kursus i tysk virksomhedskommunikation, Kolding, Netværksmiddag med KS i dit nærområde, Sønderborg og Bliv skarp på dine kompetencer – brug dem hver dag, til lønforhandlinger og MUS, Sønderborg. Efter den 11. marts er der blevet aflyst flere arrangementer, som man vil afholde senere.

Formand, Lise Nygaard Jepsen, genopstillede og blev valgt.

Nanna Lysgaard Elmkjær modtog genvalg til bestyrelsen og Pia S. Rautert som p.t. er suppleant, stillede op og blev valgt. Desuden blev der valgt 4 suppleanter: Helle Madsen, Gitte Schack, Inga T. Jensen og Charlotte Julie Skaaning.

Derudover blev Mohamed Cabaas Mohamed og Anne Sofie Mørk Clausen valgt som observatører.

Formand, Per Lindegaard Hjorth, har været rundt i landet og deltaget i generalforsamlingerne, også som dirigent. Det har været en stor fornøjelse for ham at være med:

”Fremmødet har været flot, og det er godt at se, at der er så mange medlemmer, der er interesserede i at gå ind i det frivillige arbejde. Der deltog også mange medlemmer, som ikke har været aktive tidligere, og det er glædeligt. Det er jo de frivillige, der er med til at bringe forbundet tæt på det enkelte medlem og også sikrer, at fagligheden når ud til medlemmerne”, siger Per Lindegaard Hjorth.

Edit page