26. august 2015

Politikerne har fået et brev om fremmedsprog fra KS

Fremmedsproguddannelserne har det fortsat svært på universiteterne, men dimensioneringen har ikke gjort det nemmere at opretholde og videreudvikle uddannelserne, selv om man ikke ligefrem kan sige, at erhvervslivets behov for kompetencer i fremmedsprog bliver mindre. Tværtimod.

KS har sendt et brev til samtlige medlemmerne af Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, hvor vi gør opmærksom på erhvervslivets behov for fremmedsprogskompetencer, blandt andet som det fremgår af det seneste nummer af KOM magasinet.

På konferencen ”Fremmedsprog – reformer eller national sprogstrategi” den 19. august, som blandt andre MF Christine Antorini og MF Marie Krarup deltog i, var der opbakning til at revitalisere arbejder med en national sprogstrategi, som også uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen har været inde på.
KS håber, at udvalgsmedlemmerne og deres partier vil være med til løfte denne opgave.