26. januar 2016

Plads til bedre tolke

Institut for Menneskerettigheder foreslår en certificeringsordning for at forbedre den forkerte, mangelfulde og uprofessionelle tolkning på rets- og sundhedsområdet.

Institut for Menneskerettigheder har set nærmere på brugen af tolke i rets- og i sundhedsvæsenet. I straffesager oplever dommere, advokater og anklagere, at tolkebistanden på flygtninge- og indvandrersprog kan være forkert, mangelfuld eller uprofessionel og i sundhedsvæsenet bliver pårørende i vidt omfang brugt som tolke.
 For at forbedre rets- og patientsikkerheden anbefaler Institut for Menneskerettigheder blandt andet en certificeringsordning for tolke og en egentlig tolkeuddannelse.
Institut for Menneskerettigheder har udarbejdet et sæt anbefalinger: At der oprettes en tolkeuddannelse, rettet specifikt mod de vigtigste flygtninge- og indvandrersprog, at der etableres en certificeringsordning og et nationalt og offentligt tilgængeligt register over certificerede tolke, at offentlige myndigheder forpligtes til kun at anvende certificerede tolke, at forbuddet mod brug af børn som tolke i sundhedsvæsenet udvides, så det reelt også gælder børn mellem 15 og 18 år, samt at regionerne sørger for, at videotolkning bliver nemt at bruge for de praktiserende læger og på hospitalerne.

Læs mere