13. maj 2020

På job igen: Hvordan gør I på din arbejdsplads?

/files/assets/news/covid-19-credits.jpg

Så er fase 2 af genåbningen af Danmark i gang. Hvordan skal du forholde dig, hvis du bliver bedt om at møde fysisk på arbejde?

I den politiske aftale, der er indgået om fase 2 i genåbningen af Danmark står der, at der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne med videre for alle de virksomheder, organisationer og institutioner, der åbner.

Der er fortsat en opfordring til alle private arbejdsgivere om at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, og at der alene afholdes fysiske møder, hvis det er absolut nødvendigt, ligesom der bør tages øvrige relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen.

På arbejdspladsen er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at der er et sikkert og sundt arbejdsmiljø, når du vender tilbage. Og det er dit ansvar at overholde retningslinjerne. Hvis du er i tvivl, om din arbejdsplads lever op til kravene, så har Arbejdstilsynet lavet en række anbefalinger – og her er et link til den, der handler om kontorarbejdspladser.

Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen, så det kan være vanskeligt at sige helt præcist, hvilke retningslinjer, der gælder i alle konkrete situationer. Under alle omstændigheder indebærer de, at vi fortsat alle skal bidrage til at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smittespredning – for eksempel hyppig håndvask, host i ærmet og så videre.

Og skal du bruge offentlig transport er der nu nye anbefalinger i forhold til, at afstandskravet er sænket fra 2 meter til 1 meter. De kan kort udtrykkes på denne måde: Du skal have hovedet i samme retning som alle de andre! Man skal undgå ansigt-til-ansigt kontakt a´la dumåikkekyssedinemedpassagerer.
vores hjemmeside kan du finde spørgsmål og svar om dine forpligtelser til at møde op på arbejde – og du kan altid kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.

Edit page