5. september 2018

På høje tid, at ledere fokuserer på psykisk arbejdsmiljø

Mange ledere føler sig ikke klædt på til at håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø.<br/> ”Vi ved, at ledelse spiller en helt central rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Og det ser ud til at være på høje tid at gøre noget ved problemerne, der vokser og vokser, fordi vi ser flere og flere sygemeldinger, der er forårsaget af stress, depression og lignende”, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

En af landvindingerne i forbindelse med OK18 var beslutningen om at etablere en lederuddannelse i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø i staten.

Baggrunden for beslutningen har faktisk sine rødder i KS, hvor det var vores tillidsfolk, der oprindeligt kom med forslaget, dengang vi diskuterede, hvilke krav vi skulle stille i forbindelse med OK18.

”Når verdenssundhedsorganisationen WHO forudser, at stress og depression bliver den største årsag til sygdom i 2020, så ringer alarmklokkerne. Og vi ved, at ledelse spiller en helt central rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. På arbejdspladser, hvor den øverste ledelse har fokus på og prioriterer det psykiske arbejdsmiljø, er der et langt bedre arbejdsmiljø end på arbejdspladser, hvor det ikke er tilfældet,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Blandt andet Akademikernes psykiske arbejdsmiljøundersøgelse (2015) viser, at der er en direkte sammenhæng mellem det gode psykiske arbejdsmiljø og hvor produktive medarbejderne er på arbejdspladsen. Hvis arbejdsgiverne forbedrer det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, er der milliardstore gevinster at hente via produktivitetsforbedringer.
Lederne selv svarer i undersøgelsen, at det er en vigtig del af deres ledelsesopgave at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, men 58 pct. af lederne mener kun i nogen eller lav grad, at de er fagligt godt nok klædt på til opgaven.

Per Lindegaard Hjorth mener, at der er flere betragtninger, der bør i spil når vi taler ledelse og arbejdsmiljø:
”Lederne mangler redskaber for at kunne løse problemerne på området. Derfor er det godt, at man nu skal i gang med at etablere en uddannelse i staten. Men lederne skal samtidig have de rigtige rammer for at kunne løse opgaven. For eksempel er der grænser for hvor mange mennesker man kan lede for at skabe et godt arbejdsmiljø. Hvis der for eksempel er mere end 20-25 medarbejdere tror jeg det bliver vanskeligt at skabe en god relation til den enkelte medarbejder. Så der skal nogle ordentlige organisatoriske rammer til for at kunne løse opgaven.”

”Nu har vi rettet fokus mod at sikre lederne den nødvendige uddannelse i arbejdsmiljø. Beslutningen er som sagt indtil videre kun taget på statens område, i og med at man i OK18 blev enige om en lederuddannelse i arbejdsmiljø i staten. Men vi skal selvfølgelig også have de private, kommunale og regionale ledere med,” siger KS-formanden.

Edit page