2. maj 2023

Overvejer du jobskifte? Brug vores karrieretjekliste inden du springer ud i det

/files/assets/news/exit-credits.jpg

Der er meget at holde styr på, når du skal tage beslutningen om at søge videre i din karriere. For de fleste fylder spørgsmålet om, hvordan de finder deres rette hylde meget. Kommunikation og Sprogs karriereafdeling har her en tjekliste med de vigtigste ting du bør overveje, når du skal prioritere din jobsøgning i forbindelse med et stillingsskifte.

1. Evaluer din beslutning

Det første skridt bør altid være at kritisk evaluere din nuværende situation og job, så du er afklaret med, præcis hvorfor du søger videre. Er du vokset fra dine arbejdsopgaver? Er lønnen eller arbejdsforholdene for dårlige? Er du træt af din leder eller kolleger, eller er der aspekter af samarbejdet der ikke virker? Har der været en organisationsændring, som har gjort din hverdag kedelig eller ubehagelig? Gør dit arbejde dig stresset, umotiveret eller ked af det?

Selv hvis du er sur på eller træt af dit job, så start med at skrive en liste med alle de ting du igennem tiden har været glad for. Arbejdsopgaver, arbejdsforhold, samarbejder, værdier, metoder og lignende. Lav så en tilsvarende liste med alle de ting der ikke har fungeret, udfordringer du har mødt og ting, der har fyldt i din hverdag.

Denne liste skal ikke bruges til at evaluere, OM du skal skifte job – for det er sjældent så simpelt. Man skal ikke blive i et job som man ikke er glad for. Men listen kan bruges som værktøj til at sikre, at du ikke laver et unødvendigt skift væk fra noget, du egentlig godt kan lide. For eksempel et brancheskifte, hvis problemet i virkeligheden er ledelsen og ikke med produktet eller branchen.

2. Prioriter dine ønsker

Det næste skridt er at lægge din nuværende stilling på hylden, og reflektere over hvilke ønsker du har til din fremtidige arbejdsplads. Brug gerne din evaluering af din nuværende stilling som ledetråd til at tænke over, hvad du vil lægge vægt på i din jobsøgning for at imødekomme dine ønsker.

Du kan eventuelt prioritere hvert område fra 1-10, rangordne dem, tænke over hvilke faktorer der virker mest motiverende for dig, eller på andre måder systematisere hvad der er det vigtigste for dig i forbindelse med et jobskifte. Men det vigtigste er, at få nogle tanker ned på papiret.

Løn. At blive lønnet ordentligt for sit arbejde er vigtigt, og man skal ikke tage til takke med hvad som helst. Hvis løn er vigtigt for dig, så brug eventuelt Kommunikation og Sprogs lønberegner (https://kommunikationogsprog.dk/l%C3%B8nberegner) som et udgangspunkt, og sæt en grænse for hvor lavt du er villig til at gå og hvilke goder du kunne tænke dig.

Arbejdsopgaver. Der er mange der gerne vil skifte job for at komme tættere på deres kernefaglighed, for at komme til at arbejde med bestemte opgaver, eller for at slippe for bestemte opgaver eller ansvarsområder. Noter gerne både hvilke arbejdsopgaver du gerne vil arbejde mere eller mindre med, men også hvor vigtigt dette i virkeligheden er for dig.

Du kan også kigge på emnet mere generelt, og spørge hvad du gerne vil blive bedre til, hvad du gerne vil lære, eller hvilken faglighed du gerne vil dyrke mere. Så behøver du ikke forholde dig til helt bestemte opgaver eller fagområder, men kan i stedet tænke i brede linjer.

Branche. Der er mange spørgsmål du kan stille dig selv i forhold til hvilken sektor eller industri du vil passe ind i. Vil du helst arbejde B2B eller B2C? Er det vigtigt for dig at kæmpe for en bestemt sag, eller er det nok at skabe bundlinje? Ønsker du et skift fra det private til det offentlige eller omvendt, og hvorfor? Hvilke erfaringer har du gjort dig fra tidligere jobs? Er der brancher der ligger op ad din nuværende, som er interessante, eller ønsker du et større skifte?

Virksomhedsstørrelse. Vil du helst arbejde i en mindre virksomhed, hvor du måske er mere alene med opgaverne, men til gengæld har mere ansvar? Eller i en større virksomhed, hvor du som del af et team har mere erfaringsudveksling og kan udvikle dig?

Teamstruktur og kolleger. Er det vigtigt for dig at arbejde i et team, eller klarer du dig fint alene? Er det okay at dit team er spredt ud i organisationen, eller vil du helst have et dagligt tæt samarbejde? Drag her gerne på dine tidligere erfaringer, og noter, hvad der fungerer bedst for dig i relation til kollegaskab.

Ledelsesstil. Har du særlige ønsker til din kommende leder? Foretrækker du en leder som har en stor tilstedeværelse i dit daglige arbejde, eller en som lader dig styre tingene selv? Er du tryg ved komplekse ledelsesstrukturer? Er det vigtigt at din nærmeste leder har samme faglighed som dig selv, eller er det mindre vigtigt? Ønsker til ledelse kan selvfølgelig være svært at få opfyldt tidligt i jobsøgningsfasen, men det kan ofte danne grundlag for nogle gode spørgsmål til en jobsamtale. Og god ledelse er for mange helt centralt for deres jobtilfredshed.

Livsstil, fleksibilitet, geografi og arbejdstid. Har du særlige krav i forhold til dit arbejdsliv? Det kan eksempelvis være en vis mængde transporttid til kontoret, aftenarbejde, rejseaktivitet, mulighed for afspadsering, at kunne gå tidligt på bestemte datoer, eller mulighed for færre (eller flere) end 37 timer om ugen. Noter gerne alle dine ønsker og prioriteter – de er ofte meget relevante i forbindelse med løn- og kontraktforhandling.

Langsigtede karrieremål. Er der nogen ting du ønsker at opnå på sigt, hvor dit næste job kan være vigtigt? Hvis du eksempelvis gerne vil være leder eller projektleder om 5 år, kan det være en god idé allerede nu at tænke over, om dit næste job hjælper dig i den retning. Det kan også være relevant om stillingen vil give dig mulighed for efteruddannelse og kompetenceudvikling, om den vil give dig et netværk eller brancheerfaring, eller give mulighed for intern forfremmelse. Hvis det er vigtigt for dig, så noter det.

Mening. Det er mere abstrakt, men der er mange af vores medlemmer der gerne vil skifte stilling for at finde en virksomhed hvor arbejdet giver 'mening' - og det er også en helt legitim overvejelse. Så reflekter over, hvad mening betyder for dig. Er det meningsskabende for dig at arbejde for en bestemt sag? At have daglig kontakt med andre mennesker, og gøre en direkte forskel?

Noget helt andet? Der er mange andre ønsker man kan have til sit arbejdsliv – hvis du for eksempel gerne vil til udlandet, vil arbejde tæt sammen med en bestemt person, eller noget andet. Skriv dem ned, og sammenlign de ønsker med de andre på listen.

Når du har skrevet en liste med dine prioriteter, så husk den! Brug den når du læser et nyt stillingsopslag, inden du skal til en jobsamtale, eller når du snakker med en netværkskontakt. Så sikrer du, at du får stillet de rigtige spørgsmål og ikke går på kompromis med noget der er vigtigt for dig. Og det kan gøre en jobsøgningsproces både nemmere og mere behagelig.

Edit page