5. januar 2016

Oversætternes nye virkelighed er her nu

Med det nye år ophørte translatørernes beskikkelsesordning. Den er nu erstattet af en procedure, hvor personer, der har været beskikket som translatører, kan få deres oversættelser direkte legaliseret i Udenrigsministeriet. Men hvad med fremtiden?

Fra nytår trådte en ny virkelighed i kraft for den danske oversætterbranche. Da ophørte nemlig den gamle lov om beskikkelse af translatører. I kraft af denne lov var der også en lovfunderet garanti for kvaliteten og retsgyldigheden af dokumenter, som var oversat af beskikkede translatører.
Den ordning har et folketingsflertal afskaffet nu. Men i forbindelse med ophævelsen af loven har branchen og virksomhederne efterspurgt en ordning, hvorefter en person, der i dag er beskikket som translatør, kan få sine oversættelser direkte legaliseret i Udenrigsministeriet. En sådan procedure er nu fastlagt af Erhvervs- og Vækstministeriet i dialog med Justitsministeriet og Udenrigsministeriet.
Læs mere om proceduren for legalisering her

KS-formand Per Lindegaard Hjorth opfordrer translatørerne til at sætte sig ind i de nye procedurer:
- Selvom man synes, det er en umulig løsning, er man nødt til at følge de regler, der nu gælder, for eksempel ved at ændre sin titel fra autoriseret translatør til uddannet translatør, siger han.
KS har i en henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeriet stillet spørgsmål om den fremtidige betegnelse. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at statsautoriserede translatører fremover kan kalde sig ”uddannede translatører”. Men hvilke uddannelser eller formelle uddannelseskompetencer er efter ministeriets opfattelse tilstrækkelige for at kunne anvende betegnelsen ”uddannet translatør”?
Ministeriet har svaret, at det umiddelbart virker mest logisk at tage udgangspunkt i de eksamenskrav, som indtil nu har været gældende for, at en person kan blive beskikket translatør i forhold til at vælge at kalde sig ”uddannet translatør”. Om man hellere vil markedsføre sig med sin uddannelses specifikke titel, for eksempel cand.ling.merc., er op til den enkelte translatør eller oversætter.
- Der tegner sig en ny virkelighed, hvor man i realiteten erstatter ét kendt og velfungerende system med et nyt, som er uklart, bureaukratisk og dyrt. Erhvervs- og Vækstministeriet mener, at ordningen med legalisering i Udenrigsministeriet er en fleksibel løsning. Dét tillader jeg mig at tvivle på og dermed tvivler jeg – fortsat – på, at afskaffelsen af translatørbeskikkelsen tjener det formål, som den blev gennemført med. Det tegner faktisk til, at det er et skridt i den modsatte retning. Nu er der jo stadig mange ubesvarede spørgsmål, så jeg holder lige lidt igen med at sige ”hvad sagde vi”. Men det ligger lige på tungen. Vi følger derfor også udviklingen tæt og vil holde regeringen op på intentionerne bag ophævelsen af loven og de problematiske konsekvenser, som allerede tegner sig, siger formanden.