4. oktober 2016

Oversættere efterlyser politisk handling

Danmark står over for akutte sproglige og kulturelle udfordringer, som kræver en national strategi for fremmedsprog, hvis politiske mål er at styrke den sproglige mangfoldighed i uddannelsesudbuddet.


Hvert år, når oversætterne mødes på den internationale oversætterdag, Hieronymusdagen, kommer der også en fælles udtalelse. Sådan er det også i år, hvor oversætterne efterlyser en dansk national strategi for fremmedsprog.

Det sker på baggrund af flere begrundelser.

Én udfordring er migranter og flygtninge, der kommer til Danmark med deres egne kulturelle særkender og deres egne sprog, som få i Danmark, hvis nogen overhovedet, behersker i en professionel sammenhæng.

En anden udfordring er den stigende interaktion på alle samfundsniveauer og inden for alle samfundsområder med mennesker, der befinder sig i andre politiske, kulturelle og sproglige kontekster. Dette nødvendiggør mere viden om og bedre kompetencer i interaktionen med mennesker fra andre kulturer og andre sprogområder, både i befolkningen generelt og i professionelle sammenhænge.

Inden for Rigsfællesskabet mellem Danmark, Færøerne og Grønland er der også sproglige og kulturelle udfordringer, som kræver en særlig og vedvarende indsats fra alle parter, hvis de historiske, kulturelle og sproglige bånd mellem landene fortsat skal styrkes i et ligeværdigt samspil.

Udtalelsen efterlyser politisk handling fra regering og folketing med det formål for øje at vedtage en national strategi for fremmedsprog, hvis politiske mål er at styrke den sproglige mangfoldighed i uddannelsesudbuddet. Den blev vedtaget på Hieronymusdagen 2016, der blev holdt i København fredag den 30. september.