2. marts 2021

Overenskomstforhandlingerne i det offentlige afsluttet

/files/assets/news/chris-levanti-credits.jpg

Næstsidste punktum er sat for de offentlige overenskomstforhandlinger (OK21). Næstsidste fordi forhandlingerne er afsluttet. Men det endelige punktum er først sat, når KS’erne i staten, kommunerne og regionerne har stemt om forhandlingsresultatet.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth har tilbragt mange aftner og nætter bag skærmen. Forhandlingerne har nemlig i hovedsagen været afviklet digitalt. Og han er tilfreds med resultatet: ” Jeg havde på forhånd forventet, at overenskomstforhandlingerne blev vanskelige og stærkt påvirket af coronakrisen. Ikke mindst for så vidt angår økonomien. Og det kom til at holde stik. Men på den baggrund synes jeg godt, at vi kan være tilfredse med forhandlingsresultatet. Det håber jeg, at de offentligt ansatte KS’ere også vil være, og at de afgiver deres stemme ved den kommende urafstemning.”
Forhandlingsresultaterne er forskellige i henholdsvis stat, kommuner og regioner. Fælles er dog blandt andet, at reallønnen med de forventede og aftalte lønstigninger udbygges, når Det Økonomiske Råds prognoser for prisudviklingen lægges til grund. Og der er aftalt yderligere, men forskellige stigninger i pension og/eller løn. Det er også værd at fremhæve, at et af KS’ hovedkrav – styrket kompetenceudvikling – er kommet igennem på alle områder. Ved at Statens Kompetencefond videreføres, og en tilsvarende fond etableres i henholdsvis kommuner og regioner.
På hjemmesiden kan du læse en nærmere gennemgang af forhandlingsresultaterne. Alle KS’ere, som er registreret med arbejdsplads i det offentlige, har også modtaget en mail med en kort gennemgang af forhandlingsresultatets hovedpunkter på deres område. Næste skridt er, som nævnt, urafstemningen. Den bliver udsendt direkte til de offentligt ansatte KS’ere via mail i uge 10. Du kan læse kort om urafstemningen her. Inden du stemmer, har du mulighed for at høre nærmere om, hvad forhandlingsresultatet betyder for dig, ved webinarer. Her har du også mulighed for at stille spørgsmål.
Vi holder i alt fire webinarer: • Tirsdag den 16. marts om statenTorsdag den 18. marts om kommunerne • Mandag den 22. marts om regionerneTirsdag den 23. marts om staten

Edit page