7. april 2021

Overblik: Konsekvenser af den nye ferielov

/files/assets/news/ethan-robertson-credits.jpg

Med den nye ferielov har du blandt andet en længere periode til at holde din opsparede ferie i.

Noget er nyt, men meget er forblevet, som vi kender det fra den ”gamle ferielov”. Den nye ferielov bygger på princippet om samtidighedsferie. Det vil sige, at ferie kan afholdes samtidig med, at den optjenes. Den nye ferielov skal blandt andet sikre, at nyuddannede lønmodtagere nemmere og hurtigere kan afholde ferie med løn.

Regler der stadig er gældende:

 • Ret til 5 ugers ferie pr. ferieår

 • Ret til 3 ugers hovedferie i perioden er fra 1. maj til 30. september (sommerferie)

 • Hovedferie skal varsles med 3 måneder fra arbejdsgiverside, hvis man ikke kan aftale noget andet

 • 2 ugers restferie skal varsles med 1 måned fra arbejdsgiverside, hvis man ikke kan aftale noget andet

 • Ferie optjenes fortsat med 2,08 dag pr. måned

 • Regler om erstatningsferie ved sygdom er de samme

 • Feriedage ud over 4 uger kan udbetales

 • Den 6. ferieuge / de særlige feriedage /feriefridage er ikke en del af ferieloven

Nyt i ferieloven er blandt andet:

 • Samtidig optjening og afholdelse af ferie - "samtidighedsferie"

 • Fremover optjener du ferie i perioden 1. september–31. august i det følgende år. Dette kaldes "ferieåret"

 • En ny og længere ferieperiode, der nu starter 1. september og går frem til 31. december året efter (16 måneder). Dette hedder "ferieafholdelsesperiode"

 • Muligheden for at holde ferie på forskud

 • Nye regler om udbetalingstidspunkt af ferietillæg

 • Nye regler for ferie ved ændring i arbejdstiden - differenceafregning

Har du spørgsmål til din ferie – så kontakt gerne KS 

Edit page