Online læge er nu en del af PFA Helbredssikring

/files/assets/news/onlinelaege-1440.jpg
1. marts 2023
Af Anne Nimb

Nu kan KS’ere med PFA Helbredssikring som en del af deres pensionsordning få lægefaglig rådgivning og behandling via telefon eller video med online lægen, der også kan udstede og forny recepter og henvise til offentlige hospitaler.

Med den forbedrede Helbredssikring får du mulighed for digitalt eller via telefon at få rådgivning af en praktiserende læge. Online Læge, hedder det, som du kan komme i kontakt med kl. 8-22 på hverdage og kl. 8-18 i weekenden. Og det gælder også din eventuelle ægtefælle eller samlever samt børn op til 18 år med samme folkeregisteradresse.

Online lægen kan blandt andet:

• Give lægefaglig rådgivning og behandling via telefon eller video

• Svare på spørgsmål via e-mail inden for 1 time i åbningstiden

• Udstede og forny recepter

• Henvise til offentlige hospitaler

Alle offentligt ansatte KS’ere med pensionsordning i PFA har Helbredssikring (den såkaldte Helbredssikring Modul) som en del af deres pensionsordning. Og alle andre KS’ere kan på fordelagtige vilkår tegne en helbredssikring.

Du kommer i kontakt med Online lægen ved at logge ind på MitPFA via pfa.dk.

Du kan læse mere om Online lægen her: Online Læge (pfa.dk)

Du kan læse mere om, hvad Helbredssikring Modul omfatter her: PFA Helbredssikring og om en mere omfangsrig Helbredssikring her Sundhedsforsikring – kom hurtigt til undersøgelse og behandling (pfa.dk)

Ønsker du at tegne en Helbredssikring, eller tegne en individuel pensionsordning på attraktive vilkår via KS’ rammeaftale med PFA, skal du kontakte PFA. Find nærmere info her: Rådgivning (pfa.dk)

Foto Unsplash

KS

KS og DM på vej i fusion

Hvordan varetages KS’ernes interesser – faglige og arbejdslivsmæssige – bedst på langt sigt? Det spørgsmål har KS hovedbestyrelse stillet sig selv, og efter grundige overvejelser foreslår hovedbestyrelsen nu, at KS-medlemmernes interesser bedst varetages gennem en fusion med DM.

Leder i Kommagasinet

Vi skal være visionære på fagets vegne

KS

Give it to us straight…

Hvad mener medlemmerne, at forperson Cathrine Holm-Nielsen skal gøre for KS’erne? Det har vi spurgt om i vores medlemsundersøgelse, og her reflekterer Cathrine over de mange gode råd, I er kommet med.

Edit page