Stort flertal siger ja til nye overenskomstaftaler

/files/assets/news/josh-duke.jpg
13. april 2023
Af Anne Nimb

79 procent af dem, der har stemt, valgte at stemme ja til de nye overenskomstaftaler. Stemmeprocenten på 59,3 procent er den højeste siden 1973.

600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked har fået nye overenskomster. Det oplyste Forligsinstitutionen i sidste uge. Med ja-resultatet er en potentiel storkonflikt aflyst.

Afstemningsresultatet kommer på baggrund af en urafstemning blandt omkring 400.000 stemmeberettigede fagforeningsmedlemmer.

I alt har flere end 500 individuelle overenskomster været op til fornyelse. Men det er resultatet af én samlet afstemning blandt de mange medlemmer, som afgør, om overenskomsterne træder i kraft. Og det gør de så med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2023.

Efter et år, hvor inflationen har gjort et enormt indhug i de flestes købekraft, har de nye overenskomster blandt andet givet de fleste to procent mere i arbejdsgiverbetalt pension og ekstra på fritvalgskontoen, foruden generelle lønstigninger, for eksempel stigninger i mindstelønnen, og bedre barselsvilkår.

På arbejdsgiversiden er forslaget vedtaget med 100 pct. ja-stemmer.

Hvis du som privatansat KS´er er direkte omfattet af en de godkendte overenskomster – fx HK-Industri, kan du på dr.dk finde en lønberegner, hvor du kan se, hvad de nye overenskomster kan betyde for din løn.

Flertal af 400.000 medlemmer siger ja til ny overenskomstaftale | Penge | DR

Desuden skal der være lokale lønforhandlinger. Du er som altid velkommen til at kontakte os og booke en lønvejledning. Klik her

Foruden de store overenskomster, er der også forhandlet nogle AC-overenskomster. For KS-medlemmer gælder det 5 forskellige private virksomheder, der har en overenskomst, der skal fornyes med virkning fra 1. marts 2023, også er godkendt. Disse overenskomster er nemlig kædet sammen med en lang række overenskomster på især FH-området, men også på AC-området.

De omfattede KS´ere fik i forbindelse med urafstemningen også et link til overenskomstresultat.

Foto Josh Duke

KS

Repræsentantskabsmøde i KS i november

De nyvalgte repræsentanter mødes til deres første repræsentantskabsmøde den 11. november.

Job og karriere

Design dig ud af overspringshandlingerne

79 procent af dem, der har stemt, valgte at stemme ja til de nye overenskomstaftaler. Stemmeprocenten på 59,3 procent er den højeste siden 1973.

KS
Fusion

KS og DM på vej i fusion

Hvordan varetages KS’ernes interesser – faglige og arbejdslivsmæssige – bedst på langt sigt? Det spørgsmål har KS hovedbestyrelse stillet sig selv, og efter grundige overvejelser foreslår hovedbestyrelsen nu, at KS-medlemmernes interesser bedst varetages gennem en fusion med DM.

Edit page