OK 23 tæt på mål

15. marts 2023
Af Jette Snoer

Der er nu indgået forlig for over 85 % af de privatansatte, men vi skal hen i april før vi ved om der bliver sagt ja eller nej til forhandlingsresultaterne.

Nu går det stærkt med at indgå aftaler på det private arbejdsmarked. Dansk Arbejdsgiverforening opgør løbende hvor mange aftaler, der er indgået og hvor mange de omfatter. Den 14. marts 2023 var den samlede forligsprocent således oppe på over 85 %. Forligsmanden har derfor besluttet at de varslede arbejdsstandsninger, der vedrører overenskomster på det private arbejdsmarked, udsættes i yderligere 2 uger fra d. 15. marts 2023.

Når der foreligger et samlet mæglingsforslag – dvs. når alle områder er færdigforhandlede eller kædet sammen – skal resultatet til urafstemning. Derfor skal vi som tidligere skrevet hen i april, før vi ved, om der er sagt ja eller nej til forhandlingsresultaterne.

Har du spørgsmål til hvordan resultaterne kan påvirke dine løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte os.

KS

Repræsentantskabsmøde i KS i november

De nyvalgte repræsentanter mødes til deres første repræsentantskabsmøde den 11. november.

Job og karriere

Design dig ud af overspringshandlingerne

Der er nu indgået forlig for over 85 % af de privatansatte, men vi skal hen i april før vi ved om der bliver sagt ja eller nej til forhandlingsresultaterne.

KS
Fusion

KS og DM på vej i fusion

Hvordan varetages KS’ernes interesser – faglige og arbejdslivsmæssige – bedst på langt sigt? Det spørgsmål har KS hovedbestyrelse stillet sig selv, og efter grundige overvejelser foreslår hovedbestyrelsen nu, at KS-medlemmernes interesser bedst varetages gennem en fusion med DM.

Edit page