13. marts 2019

Øremærket barsel til fædre: EU tager første skridt, Christiansborg bør tage det næste

/files/assets/news/mon-petit-chou-photography-284494-unsplash.jpg

KS mener, at afholdelse af barsel er et ligestillingsspørgsmål. ”Det kan undre, at vi i dag kan have en lovgivning, som diskriminerer mellem kvinder og mænd med hensyn til løn under barsel,” siger formand for KS Per Lindegaard Hjorth.

I EU er der opnået enighed om et nyt direktiv om såkaldt ”balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner”. Direktivet – som skal være implementeret i Danmark senest 3 år efter endelig vedtagelse – indebærer blandt andet, at 2 måneders barsel bliver øremærket til hver forældre.

Det betyder så samtidig, at hvis den ene forælder ikke tager denne barsel, så bortfalder den. Øremærkningen gælder begge forældre, men da fædre i praksis tager mindre barsel end mødre, har det især direkte betydningen for fædre, men naturligvis så også indirekte betydning for mødrene.

Er dette godt eller skidt? I KS mener vi, at det principielt er godt.

Afholdelse af barsel er også et ligestillingsspørgsmål. Vi ved, at lange barselsperioder – desværre – ofte medfører en lavere livsløn, mindre i pension, når man forlader arbejdsmarkedet, og kan også betyde, at karrieren bliver sat på pause.

Det er ikke i orden, men det er desværre for ofte sådan. Derfor er det også i mødrenes interesse, at fædrene tager længere barsel. Og derfor er øremærket barsel en god idé.

Der er nogle, som har sat reaktionen på enigheden i EU på autopilot og hidset sig op over, at EU på denne måde regulerer forhold på det danske arbejdsmarked. At det undergraver Den danske model.

I KS har vi en mere pragmatisk holdning og har fokus på indholdet. Og her er faktum, at langt de fleste privatansatte KS’ere – og akademikere generelt – er ansat på individuel kontrakt og altså uden overenskomst.

Noget som arbejdsgiverne med rædsel i øjnene afviser at lave om på. Og så er der altså lovgivningen tilbage. Et område, hvor Christiansborg har været ualmindelig fodslæbende og – på trods af vores gentagne opfordringer – har afvist at øremærke barsel på trods af evidens for de ligestillingsmæssige forbedringer og har været mindst lige så tonedøve overfor at ændre på det komplet uforståelige i, at i det 21. århundrede lovgivningsmæssigt kun er mødre, som er sikret en lønret under barsel, mens fædre ingen lønret har overhovedet.

KS’ formand ser derfor det kommende EU-direktiv som en kæmpe mulighed for politikerne på Christiansborg, som de bør gå ambitiøst til:

”Når direktivet skal implementeres i Danmark, bør politikerne samtidig se på lønretten. Vi ved, at løn under barsel har betydning for, hvor meget barsel man tager. Og hvis ikke der følger løn med barselsrettighederne, risikerer vi at stå med et indgreb i familiernes barselsplanlægning, som den enkelte familie måske ikke har økonomisk mulighed for at udnytte,” siger Per Lindegaard Hjorth og fortsætter:

”Det kan undre, at vi i dag kan have en lovgivning, som diskriminerer mellem kvinder og mænd med hensyn til løn under barsel. Min opfordring til politikerne på Christiansborg er, at de bruger anledningen til at sikre lige lønrettigheder mellem kønnene. Først da er vi kommet i mål.”


Faktaboks – dette har du ret til under barsel

Funktionærloven giver kvinder ret til halv løn fire uger før og 14 uger efter fødsel. Funktionærloven giver ikke mænd ret til løn under barsel.

Barselsloven giver – under visse betingelser – ret til barselsdagpenge i op til i alt 52 uger og giver også en fraværsret.

Ret til bedre vilkår end det, der følger af lovgivningen, skal følge af overenskomst, personalepolitik eller individuel kontrakt.

Er du ikke omfattet af bedre vilkår i dit job, kan der alligevel være mulighed for at aftale mere i løn under barsel. Også uden at det bliver væsentligt dyrere for din arbejdsgiver. Det kan ske ved at få refusion fra en barselsfond eller barsel.dk. Men det forudsætter så, at din arbejdsgiver er med på det.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få klarhed over dine rettigheder og muligheder under barsel og i den forbindelse få lagt en barselsplan, som optimerer dine vilkår. Kontakt os her: https://kommunikationogsprog.dk/book-en-barselssamtale.

Du kan også få et overblik ved at læse vores vejledninger:

Vejledning: Mors barselsorlov

Vejledning: Fars barselsorlov

Edit page