26. august 2013

Øget indsigt gennem globalt udsyn

Regeringen har fremlagt første del af en rigtig god handlingsplan, der har til formål at styrke internationaliseringen af de videregående uddannelser i Danmark. Der er masser af fokus på fremmedsprog og rigtig mange gode forslag og visioner. Regeringen lægger med handlingsplanen op til at styrke fremmedsprogenes rolle i Danmark over en bred kam.
Erhvervslivet har brug for opmuntring til at betræde nye, fremmedsprogede stier i fremmede kulturlandskaber. Derfor sendte KS kommentarer til Erhvervs- og Vækstministeriet med forslag om at stimulere erhvervslivets efterspørgsel på fremmedsprogs- og kulturkompetencer. Svaret fik vi i sidste uge. Erhvervs- og Vækstministeren deler synspunktet, at det er vigtigt for danske eksportvirksomheder at have medarbejdere med globalt udsyn, der forstår andre kulturer og som kan kommunikere effektivt med omverdenen. Det er imidlertid virksomhederne, der bedst ved hvilke kompetencer de har brug for og derfor selv må gøre brug af mulighederne for at ansætte medarbejdere med internationale kompetencer. Det skal nok komme, mener ministeren.

Regeringens vision er god. Danmark skal være et åbent samfund, hvor vi samarbejder med omverdenen både økonomisk, politisk og kulturelt. Vores vækst og velfærd er afhængig af vores evne til at være en attraktiv partner for omverdenen. Med en eksport på 54 procent af bruttonationalproduktet står det klart, at Danmarks evne til at skabe jobs afhænger af et succesfuldt samkvem med udlandet og vores evne til at se og udnytte de muligheder, som forandring og vækst i verden omkring os giver anledning til. Hvis Danmark skal bidrage til og selv drage fuld nytte af globaliseringens muligheder for at skabe vækst og jobs, kræver det virksomheder og offentlige institutioner, der kan agere med globalt udsyn og indsigt, og hvis medarbejdere har et højt fagligt niveau med internationale kompetencer.

Det er svært at være uenig i. Desværre er erkendelsen ikke helt trængt igennem i erhvervslivet endnu. Visionen skæmmes derfor lidt af, at der i oplægget er tale om uddannelser af høj kvalitet og relevans, der efterspørges af arbejdsmarkedet. Mere visionært ville det være at fokusere på de sprog- og kulturkompetencer, der er relevante i forhold til BRIK- og Next Eleven-landene.
Vi ved at kravet om relevante fremmedsprogs- og kulturkompetencer vedvarende banker på døren. Vi ved også at behovet for disse kompetencer vil vokse. Bliver det gjort til et spørgsmål om kortsigtet efterspørgsel på arbejdsmarkedet, risikerer vi at tabe det hele på gulvet.

Nogle gange må der politiske satsninger til, og det er nu på fremmedsprogs- og kulturområdet.

Se hele KS svarskrivelse her

Se tema om internationalisering her