27. november 2013

Nyt job i den offentlige sektor? Tjek lønnen inden du siger ja

Offentlige arbejdsgivere kan betale en løn, som svarer til medarbejdernes markedsværdi.

Det er der mange, der ikke er klar over. For oven i basislønningerne, som er aftalt i de overenskomster, som KS har indgået med de offentlige arbejdsgivere, kan dine særlige kvalifikationer og kompetencer give mere i løn. Så selvom økonomien er presset, også i den offentlige sektor, skal du komme frem med de gode argumenter for, hvorfor du skal have mere i løn, for eksempel hvis du har stor erfaring med sociale medier, teknisk dokumentation eller gode resultater inden for marketing. Få eventuel lønvejledning i KS.

Kig også godt på arbejdsopgaverne i jobbet. Bachelorer eller kandidater i den offentlige sektor har nemlig krav på at få et rådighedstillæg på mellem 2800 og 5.300 kroner om måneden før pension, hvis de har administrative generalistopgaver. Rådighedstillægget gives som kompensation for potentielt merarbejde i op til 35 timer i kvartalet (20 timer i staten). Der findes ikke nogen entydig definition på administrative generaliststillinger. Hvis der kan ansættes akademikere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde er stillingen efter KS’ opfattelse en administrativ generaliststilling. Indholdet i stillingen kan for eksempel være:

  • Udvikling af kommunikationsstrategier

  • Andre udviklingsopgaver

  • Analysearbejde

  • Projektkoordination- og ledelse

  • Skrivning af oplæg og notater

  • Sagsbehandling

Hvis din forgænger i stillingen har fået rådighedstillæg, skal du også have rådighedstillæg, det er nemlig ligegyldigt, hvilken akademisk uddannelse du har, eller hvilken AC-fagforening du er medlem af.

En aktuel sag
Vi har netop afsluttet en sag, der kan illustrere, hvad det kan betyde for dig, når du forhandler løn med en kommunal arbejdsgiver:


Et KS-medlem fik sit første job i en kommune gennem sit netværk. Lønnen blev ikke diskuteret ved jobsamtalen, men inden samtalen havde medlemmet talt med KS, hvor rådighedstillægget blev nævnt som en mulighed. Hun kontaktede også den lokale tillidsrepræsentant, som slet ikke var i tvivl om, at hun skulle have rådighedstillæg som udviklingskonsulent. Ikke mindst fordi kollegaen, som skulle på barsel, fik rådighedstillæg, og det gjorde hendes tidligere barselsvikar også.

Til alles overraskelse modtog KS som forhandlingsberettiget organisation en lønaftale med forslag om, at hun skulle aflønnes med basisløn uden rådighedstillæg.

Kommunen mente, at der var tale om en specialiststilling, hvilket helt tydeligt dækkede over, at der var tale om en medarbejder med en anden uddannelse end den tidligere. I vores drøftelser med kommunen, hverken kunne eller ville de forklare, hvorfor der pludselig var tale om en specialiststilling. De afviste bare. Det var først da vi sagde til dem, at vi ville indbringe sagen for KL med påstand om brud på overenskomsten, at de trak i land og ydede rådighedstillægget.