24. marts 2021

Nyt fra coronafronten

/files/assets/news/hjemmearbejde-1-credits.jpg

Såvel i den offentlige som den private sektor gælder den generelle opfordring om at så mange som muligt fortsat arbejder hjemmefra frem til 6. maj.

Med de seneste udmeldinger om genåbning af Danmark er der mange lyspunkter – forhåbentlig.

Mange, der arbejder hjemme, tænker sikkert også, hvornår kan vi vende tilbage på vores fysiske arbejde. Dét er der ikke truffet beslutning om endnu, og det betyder, at den generelle opfordring om at så mange som muligt fortsat arbejder hjemmefra står ved magt frem til 6. maj 2021.

Det gælder både den offentlige og private sektor.

Til jer, der skal tilbage fysisk nu, skal lyde en opfordring til at huske råd og anvisninger i forhold til at begrænse smitterisiko. Og husk også, arbejdsgiver har et ansvar for at sikre en forsvarlig indretning af arbejdspladserne, også i forhold til at minimere smitterisikoen for corona.

Edit page