17. december 2019

Nyt år – ny seniorpensionsordning

/files/assets/news/esther-ann-glpyh1cwf0o-unsplash-credits.jpg

Den nye seniorpensionsordning træder i kraft 1. januar og indtil 1.1.2021 er det din bopælskommune, der skal vurdere ansøgningerne. Derefter overgår opgaven til en statslig styrelse.

For KS er det vigtigt, at man skal kunne trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet også inden pensionsalderen, hvis man er nedslidt. Det gælder uanset om der er tale om fysisk eller psykisk nedslidning og uanset hvor man arbejder eller ens uddannelsesmæssige baggrund.

Det er baggrunden for, at KS talte imod den model som Socialdemokratiet lancerede inden valget i 2019,  og det er samtidig baggrunden for, at KS bakkede op om den aftale om seniorpension, der blev indgået i maj 2019 mellem den tidligere regering, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. En aftale, som Socialdemokratiet siden tilsluttede sig.

Den nye ordning indføres pr. 1. januar 2020. Den indebærer, at hvis man har 6 år eller mindre tilbage til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet (sammenlagt mindst 20-25 år) og erhvervsevnen er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen, kan tilkendes seniorpension. Seniorpensionen udgør det samme beløb som førtidspensionen.
I 2020 er det bopælskommunen, som skal vurdere ansøgninger om seniorpension, men pr. 1. januar 2021 overgår denne opgave til en ny statslig styrelse under ATP. Det har regeringen aftalt med de andre partier bag aftalen om seniorpension.

Dermed er den sidste brik faldet på plads for den langsigtede administration af seniorpensionen. Og det er KS’ formand Per Lindegaard Hjorth glad for:
”Det er ikke svært at blive enige om, at har man arbejdet i mange år, og er blevet nedslidt, så skal man kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Men forløbet har vist, at der er overraskende forskellige opfattelser af, om det skal være ens for alle. At det naturligvis skal være dét, fik vi heldigvis slået fast med aftalen om seniorpension. Men man kunne godt være nervøs for, om der kunne gå kassetænkning i det eller være for forskellig praksis fra den ene kommune til den anden, når det kommer til rent faktisk at tilkende seniorpension. Altså at praksis ikke bliver ens på tværs af landet. Dette sidste har man nu også løst ved at oprette en ny statslig enhed. Godt nok først fra 1. januar 2021. Men helt grundlæggende er der grund til at være tilfreds med, at vi også på dette område nu samlet set har sikret en ens løsning for alle.”

Selve lovforslaget om seniorpensionen forventes færdigbehandlet i Folketinget inden jul.

Edit page