16. februar 2016

NYHEDER: For meget content

For meget content

Indhold er vigtigt for virksomhederne, men brugen volder større og større problemer for CMO’erne, vurderer Accenture i en ny rapport. Brands drukner i mængderne, og teknologierne volder kvaler.

Marketeers drukner i content, fortæller Accenture i en ny analyse, der dækker 1.078 CMO-svar fra 17 lande og 15 brancher.

92 pct. siger, at de producerer mere digitalt indhold end for to år siden, og 83 pct. forventer, at mængden vokser betragteligt over de næste 24 måneder.

Halvdelen (50 pct.) erkender, at de har mere content, end deres organisation er i stand til at håndtere effektivt, og godt halvdelen (53 pct.) indrømmer, at de bruger mere tid på ”operational details such as legal issues”, end på kerneopgaver inden for marketing og branding.

Nu er det især store virksomheder, Accenture har spurgt, og 73 pct. siger, at de bruger over 50 mio. dollar på rendyrket ”content management”.

Læs hele nyheden her

Kilde: markedsforing.dk

Trepart: Forhandlingerne er i gang

Arbejdsmarkedets parter arbejder i disse uger sammen med regeringen på at finde fælles løsninger på, hvordan flere flygtninge kan blive integreret på det danske arbejdsmarked. Akademikerne spiller ind til forhandlingerne med forslag til en hurtigere og mere succesfuld integration af flygtninge.

I Danmark er der en lang tradition for, at lønmodtagerne, arbejdsgiverne og politikerne tager fælles ansvar for væsentlige samfundsudfordringer. Det har skabt mulighed for høj beskæftigelse, velstand og velfærd.

Trepartsdrøftelserne er blevet indledt med temaet arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og familiesammenførte.

Akademikerne arbejder for, at flygtningenes kompetencer fra dag ét sættes i spil i de danske virksomheder til gavn for begge parter. Akademikerne har udarbejdet en model for integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet. Akademikerne mener helt grundlæggende, at initiativer på flygtningeområdet bør omfatte alle flygtninge og asylansøgere uanset oprindelsesland og uddannelsesbaggrund. Akademikerne vil gerne tage et særligt ansvar for at hjælpe højtuddannede flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

Læs hele nyheden her

Kilde: ac.dk

Franskmænd efterspørger nyt computertastatur

Det er vanskeligt at skrive korrekt fransk på nuværende franske tastaturer.

Franske tastaturer har hidtil haft varianter af bogstavrækken 'AZERTY', hvor det tilsvarende engelske tastaturer har 'QWERTY'. 'AZERTY'-konstruktionen har længe været under beskydning af de franske sprogbrugere.

Det franske kulturdepartement vil nu gøre en indsats for at lave et bedre standardtastatur, fordi det nuværende tastatur gør det vanskeligt for franskmænd at skrive korrekt fransk. Godt nok er der enkelte bogstaver med accenter som med 'AZERTY'-tastaturet er lette at skrive, men andre bogstaver med accenter er besværlige at skrive.

Målet med indsatsen er at producere et nyt standardtastatur der gradvist skal erstatte de mange varianter af 'AZERTY'-tastaturet der findes på markedet. På den måde vil man forsøge at gøre det lettere at overholde den franske retskrivning.

Kilde: sproget.dk