27. januar 2016

Nye regler for ansættelsesklausuler

- Efter 1. januar 2016 skal ansættelsesklausuler, der er indgået med funktionærer, følge de nye regler i lov om ansættelsesklausuler. - Den nye lov er et skridt i den rigtige retning, og jeg håber, at en af intentionerne med loven – at antallet af klausuler skal nedbringes – rent faktisk opfyldes, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Den nye lov har en del fællespunkter med funktionærloven, såsom at klausuler skal være aftalt skriftligt med hver enkelt medarbejder. Men der er også kommet nogle stramninger, der gør, at en medarbejder højst kan være omfattet af en konkurrence- eller en kundeklausul 12 måneder efter fratræden, mens varigheden for kombinerede klausuler højst kan være 6 måneder efter fratræden. Til sammenligning har funktionærloven ingen øvre grænse for klausulers varighed.
Arbejdsgiver kan ikke længere slippe for at kompensere en tidligere ansat for at være begrænset af klausulen, hvis de finder andet arbejde i den periode, hvor de er begrænset af klausulen.
Derudover er det kun ”helt særligt betroede medarbejdere”, som arbejdsgiver gyldigt kan indgå konkurrenceklausuler med. Loven stiller krav om, at arbejdsgiver tager stilling til, hvilke medarbejdere man ønsker omfattet.
Jobklausuler er ikke længere gyldige at indgå efter 1. januar 2016, mens jobklausuler indgået før kan opretholdes til 1. januar 2021.
KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth, er glad for, at der nu – omsider – sker noget på området, men han kan godt få armene ned:
- Vi har i KS altid være arge modstandere af ansættelsesklausuler bortset fra i særlige, enkelstående tilfælde. Det er og har vi været, fordi de både sætter en bremse på den enkeltes mulighed for mobilitet og karriere, og fordi de hæmmer væksten. Og lige nøjagtig dét problem gør den nye lov ikke grundlæggende op med. Sagen er jo, at klausulerne virker, inden de træder i kraft. Simpelthen fordi man så er tilbageholdende med at søge bestemte nye jobs. Derfor skal klausulerne helt forbydes eller – som vi blandt andet har foreslået – man skal have en kompensation for i det hele taget at påtage sig en klausul. Men når det er sagt, så er den nye lov bestemt et skridt i den rigtige retning, og jeg håber, at en af intentionerne med loven – at antallet af klausuler skal nedbringes – rent faktisk opfyldes. Men det mangler vi at se i virkeligheden, siger han.
Konkurrence- og kundeklausuler indgået før 1. januar 2016 reguleres fortsat af funktionærlovens regler.  
Hvis du er i tvivl om dine rettigheder i forhold til ansættelsesklausuler, er det en god ide at kontakte KS.